NGK GBR Gebedgids Februarie 2021

GEBEDSGIDS  –  FEBRUARIE 2021

 

Fil. 4: 6 …Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend.

1 Februarie – Maandag – Daaglikse brood
“Gee ons vandag ons daaglikse brood” . ( Matt. 6:11)

2 Februarie – Dinsdag – Mediese Personeel
“Jesus, ons bid vandag dat U alle personeel sal bystaan en die nodige krag en rigting sal gee in hierdie uitdagende tye. Skenk hulle ook die tye waar hulle kan gaan rus om weer hul dagtaak te verrig. “

3 Februarie – Woensdag – Verdrukking
“Here, Laat ons ons verbly in die Hoop wat u gee, laat ons vasstaan in die verdrukking waarin ons nou is en laat ons elke dag met gebed volhard. “

4 Februarie – Donderdag – Alleenheid
Kom ons dra ons mede-gelowiges elke dag aan die Here se sorg op, veral waar ons nou moet probeer om nie bymekaar te wees nie. Laat ons die sosiale media gebruik om mekaar nog steeds te ondersteun en bemoedig.

5 Februarie – Vrydag – Verslawing
Daar is ‘n groot probleem met persone wat een of ander verslawing het met drank, dwelms, sigarette en dies meer. Laat ons bid vir diegene wat sukkel. Dra hulle op aan Here se Leiding en vra dat hulle by die regte rolmodelle sal uitkom.

6 Februarie – Saterdag – Werksgeleenthede
“Ons vra, Here, dat U ons sal wys op nuwe werksgeleenthede vir die mense wat hul werk in die tyd verloor het. Ons bid ook dat hulle hul hoop en vertroue in die HERE Jesus sal plaas, maar ook hulle kant sal bring en sal werk asof vir die Here en nie vir mense nie.”

7 Februarie – Sondag – Sabbatdag
Sondae word nie meer soos in die verlede geheilig nie. Kom ons bid dat die mense weer die dag sal deurbring met die Christus-Gees in gedagte en hulle rus by die Here sal gaan soek.

8 Februarie – Maandag – Woorde
Ons bid dat U Heilige Gees ‘n wag voor ons mond sal plaas sodat ons net woorde sal spreek wat opbouend is en nie ‘n klakous of vuilprater is nie. Maak ons bedag op ons taal en dat ons woorde van lewe sal spreek.

9 Februarie – Dinsdag – Omgeebediening
Ons gemeente is ‘n omgee gemeente en in hierdie moeilike tyd waar mense hulp nodig het vra ons ook dat die Here ons bediening en gemeentelede se harte en hande sal oopmaak om mildelik te gee.

10 Februarie – Woensdag – Seisoen van swaarkry
Baie van ons sit nou in ‘n seisoen van swaarkry en is nou al moeg van al die moeilikheid. Vertel vir God van jou swaarkry en bly hoop en vertrou dat Hy die verandering sal stuur.

11 Februarie – Donderdag – Dank God
Kom ons raak stil vandag en Dank God vir al die seëninge wat HY ons bied al in dit ook in hierdie snaakse en moeilike tye waarin ons nou leef.

12 Februarie – Vrydag – Korrupsie
Korrupsie is aan die orde van die dag. Vandag vra ons dat die land se leiers na die land se welstand sal omsien en kyk dat elke inwoner van Suid-Afrika sal versorg word.

13 Februarie – Saterdag – Treur
In Matt. 5:4 se U; “geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word.” Ek bid, Here, dat U U vertroostende hand oor die treurendes sal hou en dat hulle U troos sal ervaar en ook vir ander wat sukkel ‘n seën sal wees.”

14 Februarie – Sondag – Biddag vir Jeug
Vra die HERE vandag om spesifiek met die jeug en kategese bemoeienis te maak en dat die Heilige Gees met ouers en ander rolspelers die nodige wysheid en insig sal gee om die boodskap van die Here oor te dra aan ons jeug.

15 Februarie – Maandag – Skole
Verskeie skole maak nou stuk-stuk oop en is dit ons bede dat die onderwysers, kinders en almal betrokke met die nodige versigtigheid en goeie oordeel ons kinders sal opvoed en dat die Covid virus nie angstigheid sal kweek nie.

16 Februarie – Dinsdag – Huwelike
Kom ons bid vir elke getroude paar dat hulle die liefde in mekaar sal aanwakker en die onbenullige klein jakkalsies opsy sal stoot en uit die weg sal ruim wat hul vreugde steel. Mag hul met liefde in hul harte na mekaar uitreik.

17 Februarie – Woensdag – Sekerheid
Is jy gereed vir jou lewe na die dood? Kom ons bid vandag dat die Heilige Gees jou sal aanraak en leiding sal gee vir volle sekerheid en indien jy nog nie seker is nie, dat jy die nodige leiding sal gaan vra of op die pad van iemand geplaas sal word.

18 Februarie – Donderdag – – Leraars
“Here, wil U met ons Leraars gaan waar hulle nou in uiterste moeilike omstandighede positief moet bly en U boodskap verkondig. Maak die mense se harte ontvanklik vir u boodskap en gee dat die Leraars die boodskap met passie en oorgawe aan die gemeente kan oordra. Gee ook dat die gemeente die boodskap ter harte sal neem en weer sal toepas in hulle daaglikse lewe en so U woord lewendig hou.”

19 Februarie – Vrydag – Huisgesin
Huisgesinne is deesdae baie meer bymekaar in een plek opgebondel. Bid vir goeie samesyn en liefde teenoor mekaar en dat hulle mekaar se verskille sal kan hanteer.

20 Februarie – Saterdag – Polisiemag
Vader, wees met elkeen van ons polisielede dat hulle reg sal optree en met die nodige gesag en ook met simpatie en empatie ‘n situasie sal behandel .

21 Februarie – Sondag – God se Genade
Partymaal dwaal ons van die pad af, of vergeet van God se onverdiende goedheid en genade teenoor ons, maar selfs dit sal nie verander hoe God na ons kyk nie. Sê vandag Dankie vir Sy groot genade teenoor jou as sondaar.

22 Februarie – Maandag – Krag van die Gees
In Ef 3:16 bid Paulus dat ons geestelik ons man sal kan staan waar ons so sukkel om die goeie te doen. Bid vir gelowiges om staande te bly in ons gebroke wêreld teen die aanslae van die duiwel en dat, waar ons sukkel, ons op die krag van die Heilige Gees sal staatmaak.

23 Februarie – Dinsdag – Eerlik met God
God soek ‘n hart wat oop en gebroke is teenoor Hom. Dit is vir Hom baie meer waardevol as mooi woorde en verskuilde motiewe. Maak vandag jou hart teenoor Hom oop en vertel Hom eerlik hoe jy voel asof soos teenoor jou vriend.

24 Februarie – Woensdag – Redding
Is jy bereid om jou kruis op te neem en vir Jesus te volg? Bid vandag dat jy bereid sal wees om jou kruis op te neem en gehoorsaam aan sy Woord op te tree.

25 Februarie – Donderdag – Inbrake
Inbrake en diefstal is aan die orde van die dag en nou nog meer as ooit omdat daar ‘n groot groep mense is wat nie ‘n inkomste het vir die nodige lewensmiddele nie. Bid dat die maatskaplike probleme sal verbeter sodat hulle menswaardig sal voel en ‘n ander se goed met respek sal behandel.

26 Februarie – Vrydag – Depressie
“O Heer, vat al my negatiewe gedagtes weg en vervang dit met U vrede, reinheid en krag. Vervul my met u teerheid, deernis en genade teenoor ander. “

27 Februarie – Saterdag – Kunstenaars
Dit is ‘n groot uitdaging om in die kunste te wees en nog steeds ‘n salaris te bewerksellig. Bid dat hulle met nuwe idees vorendag sal kom en vra vir seën in hulle werk.

28 Februarie – Sondag – Toekoms
“Jesus, ons vra U om in beheer van ons toekoms te wees. Ons wil nie drome droom as dit nie van U is nie. Ons wil nie planne maak as U nie daarin is nie. Ons vertrou dus ons toekoms aan u toe in die wete dat ons toekoms veilig in U hande is.”

NGK GBR Gebedgids Mei 2020

GEBEDSGIDS  –  MEI  2020

 

Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Jer 29:12

Vrydag  1 Mei –       Werkersdag

Bid vir arbeidspraktyke dat reg en geregtigheid sal seëvier; vir groter hardwerkendheid, arbeidsvrede en versoening by almal wat werk het.  Bid vir die georganiseerde Arbeidsbediening van ons Kerk in ons sinodale gebied en gemeenskappe,

 

Saterdag  2  Mei       –      Covid-19  

Dis ‘n ongelooflike tyd waarin ons ons bevind. Bid dat God, wat in beheer is, ons sal lei om in hierdie tyd van afsnyding dankbaar te wees en raak te sien wat Hy nog vir ons doen. Om  stil te word en ons in Sy Woord ons lewenssin en -waardes te herontdek. God is groot en sy gedagtes is nie ons s’n nie. Bid vir hulle wat arm, honger en radeloos is,

 

Sondag  3 Mei       –      Sinodale Sending

Ons offers gaan vandag vir sendingwerk in Zambië, Malawi en Mosambiek wat in baie opsigte deur ons sinode ondersteun word.  Dank die Here wat sy Kerk in stand hou en vra vir sy seën op alle gelowiges in hierdie lande. Mag hulle Hom dien met vreugde.

 

Maandag  4 Mei        –       Grootbrak Gemeente

Bid en dank die Here  vir ons leraars, die kerkraad met sy kommissies, kantoorpersoneel, koster, orrelis en koor, tuinwerker en skoonmaker en tegniese operateurs.  Mag hulle elkeen hul take met vreugde en blydskap uitvoer en die Here se seën ervaar.

 

Dinsdag  5 Mei      –       Jeugsake

Bid vir Grootbrak se kinders, die skoliere studente en veral vir jongmense wat werkloos is. Vra vir hul beskerming teen ledigheid, dwelmverslawing en misdaad. Bid vir projekte en inisiatiewe om hulle by te staan en in die vrees van die Here te lewe.

 

Woensdag 6 Mei       –       Christelike Media

Die Invloed van Christelike Media in Suid-Afrika is onder druk.  Bid dat bestaande

radiostasies hulle lisensies sal mag hernu, dat hulle die nodige befondsing sal hê om aan te hou uitsaai om die evangelie van Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees te proklameer.

 

Donderdag  7  Mei       –      Verhoudings 

Egskeiding, konflik in gesinne en spanning by die werk, lei daartoe dat baie mense

alleen, verlore, ongeliefd en wanhopig voel. Bid vandag dat diegene wat worstel met ‘n diep verlange na liefde en versorging, vervulling sal vind in die liefde van Jesus en sy verlossing.  Bid vir versoening in verhoudings lin elke huis. (Johannes 14:1).

 

Vrydag  8 Mei      –      Sirië en Irak

Amper nege jaar van burgeroorlog in Sirië en jare van konflik in Irak het daartoe gelei dat Christenskap besig is om te te kwyn. Bid vir ons mede-gelowiges wat getrou bly, vra vir vrede, standvastige geloof, krag en volharding in hulle stryd.

 

Saterdag  9 Mei       –       Gesinsgeweld

Dit is moeilik om saam met ‘n geweldadige (fisies en verbaal) persoon te leef. Vra die Here om hulle harte aan te raak met Sy liefdevolle goedheid en bid ook vir verlossing van vernietigende gedrag en woorde.  Bid dat hulle die liefde van Jesus vir hule sal ervaar en hulle lewens aan Hom sal oorgee.  (Spreuke 15:1).

 

Sondag  10  Mei             Verslawing

Daar is so baie persone in ons land wat aan een of ander vorm van verslawing ly: drank, dwelms dobbelary, pornografie asook sekere gewoontes.  Hierdie mense het ons voorbidding en hulp nodig. Vandag se offers gaan vir Ramot, ‘n organisasie vir die rehabilitasie vir sulke mense voorsien. Bid en gee vrymoediglik vir hierdie saak.

 

Maandag  11  Mei       –      Plaaslike Owerhede

Die funksionering van munisipaliteite bly oral ‘n groot probleem. Bid dat amptenare

lojaal en eerlik in hulle werk sal wees, hulleself nie sal bevoordeel nie en hul pligte getrou sal uitvoer. Vra vir wysheid in die hantering van protesoptredes.

 

Dinsdag  12  Mei       –      Kerkraad

Dank die Here vir Kerkraadslede wat in ons gemeente dien.  Bid vir vanaand se vergadering, dat dit in ‘n goeie gees en met wysheid sal plaasvind.  Dat die fokus op die Koningsheerskappy van God sal wees en nie in eie belang nie.

 

Woensdag  13   Mei       –       Depressie

Bid vandag vir individue wat aan depressie, angs en ander sielkundige siektes ly. Vra dat hulle die stem van God in hulle lewens sal herken en dat hulle hul vertroue in Hom sal stel vir verlossing en genesing. Bid dat hulle hul skeppingsdoel en hoop in Jesus Christus sal vind. (Psalm 42:6).

 

Donderdag  14  Mei      –       Persoonlik

Word vandag stil voor God. Dank Hom vir sy liefde, geduld en genade aan ons bewys.Vra dat ons nie ons gebedslewe sal verwaarloos nie en dat ons sy beeld sal vertoon deur ons liefde, ons woorde, handelinge en gesindheid. Loof Hom in alles. 

 

Vrydag  15 Mei       –      Vervolgde Christene

In Noord Korea, Afganistan en Somalië ervaar Christene, volgens die nuutste Geopende Deure-organisasie se wêreldse waarnemingslys, die ergste vervolging a.g.v. hul geloof. Bid asb.ernstig en aanhoudend vir die lydende Kerk. Kom ons maak dit ‘n gewoonte om Vrydae vir hierdie broers en susters aan die Here op te dra.

 

Saterdag 16 Mei       –      Ons kinders / Kleinkinders 

Ons wil vandag spesiaal dink aan alle instansies wat na ons kinders omsien: skole, kleuterskole, dagsentrums, nasorgsentrums en alle ander plekke waar kinders versorg word. Rus asseblief elke versorger toe met baie liefde, geduld, wysheid en die nodige liggaamskragte om ons kosbare kinders, vir wie God baie lief is, op te voed en te lei om hulle volle potensiaal in Christus te bereik. Seën hulle en hulle dierbares baie ryklik.

Sondag  17  Mei      –      Senior Lidmate

Baie bejaardes kry swaar, Kom ons bid veral vir hulle wat nie vanmôre saam met ons, die Here kan loof en die gemeenskap van Heiliges  kan ervaar nie.  Vra vir genade, blymoedigheid, geduld en dankbaarheid.  Dank die Here vir versorgingsoorde en gelowiges  wat bejaardes bystaan.

 

Maandag 18 Mei       –       Keer Terug na God

Joël 2:12-Maar nou sê die Here: Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur! Skeur julle harte, nie julle klere nie.  Kom terug na die Here julle God toe: Hy is genadig en barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde.  Hy is bereid om straf te herroep.

Kom ons bid dat die Here Suid-Afrika na Hom sal laat terugkeer.

 

Dinsdag  19  Mei       –       Verhoudings op plase

Ons bid vir God se beskerming op plase en vir regeringsoptrede om veiligheid op plase te verseker  Bid vir goeie verhoudings tussen boere en hul arbeiders, dat arbeidspraktyke reg en billikheid tot gevolg sal hê en dat geskille sinvol opgelos sal word. Bid dat boere en werkers saam die Here sal dien en besef dat Hy regeer en hulle liefhet..

 

Woensdag  20  Mei       –       God se Skepping

Weeklaag by die Here oor ons ongeërgde houding teenoor die verval en verwaarlosing

van ons natuurlike omgewing.  Bid vir nuwe liefde en omgee vir God se skepping en die

aanvaarding van ons verantwoordelikheid en sorg daarvoor. Bid vir alle Christene se

betrokkenheid by omgewingsorg en vra vir die moed en gewilligheid om ‘n eenvoudige

leefstyl te kies en te handhaaf.

 

Donderdag  21   Mei      –      Hemelvaart 

“Ons sing nou bly ons vreugdelied en juig in onse Here

Dis Hy wat hemelvreugde bied ons sing sy Naam ter ere

Die Heer het waarlik opgevaar ons weet sy Woord bly ewig waar

Hy is ons Hoof en HERE”                        KOM ONS LOOF HOM !!!       Lied 426

 

Vrydag  22  Mei       –       Arbeiders in die oesland

Ons bid vir sendelinge wêreldwyd, mag hul daagliks krag en wysheid ontvang om Jesus aan ‘n stukkende, gebroke wêreld te verkondig.  Bid vir elke getuienis en boodskap, dat God harde harte sal verander. Bid vir werkers se geliefdes, goeie gesondheid en hul lewensonderhoud. Seën dié wat hulle uitstuur en finansiëel onderhou.

 

Saterdag  23  Mei      –      Onderwys en Opvoeding

“Here ons bid vir die opvoeders in Suid -Afrika.  Dat hulle ons kinders met deernis, wysheid en liefde sal leer om saam met kennis ook verantwoordelikheid, dissipline, selfstandigheid en eerlikheid aan hulle oor te dra en en self ook sal tentoonstel.  Dat Christelike en Bybelse beginsels as basis van die opvoeding sal wees.” 

Sondag  24  Mei      –      Pinkstertyd

Bid dat elke Woordverkondiger in hierdie Pinkstertyd die leiding en inspraak van die Heilige Gees sal afbid en ervaar wanneer hulle besig is met voorbereiding.  Seën asb elke byeenkoms wat plaasvind en vra dat die Heilige Gees in ons, sy lede,sal werk.

 

 

Maandag 25 Mei       –       Lyding

Bid vir siekes, eensames, uitgeworpenes, armes, almal wat swaarkry en wat hoop en moed verloor het.  Bid vir hulle wat hul blydskap en verwondering verloor het.  Vra dat ons die nood om ons sal raaksien en barmhartigheid en liefde sal betoon soos Jesus.

 

Dinsdag  26   Mei       –       Mense van ander gelowe

Kom ons bid vir die gewilligheid en toewyding van ons as Christene om vriende met aanhangers van ander gelowe te maak en om die Evangelie teenoor hulle uit te leef en getuies van ons Lewende Here te wees. Vra dat ons met liefde, geduld en nederigheid teenoor ander sal optree en altyd Jesus Christus se verteenwoordigers te wees.

 

Woensdag  27  Mei       –       Christelike Radio en Televisie

Dank die Here vir die TWRadio, Feba-Radio, SAT-7-TV en ander bedienings wat miljoene in die Midde–Ooste en Noord-Afrika bereik.  Vra dat die Heilige Gees luisteraars al meer ontvanklik vir die Lewende Woord sal maak en dat hulle  verlossing in Jesus Christus sal vind.

 

Donderdag  28  Mei        –       Makhathini en Msinga in KZN

Bid vir die geestelike groei en selfstandighei van hierdie twee VGK gemeentes wat deur ons sinode ondersteun word.  Mag hulle standvastig wees teen dwaalleringe en –leraars, bid vir vrede in hierdie gebiede, waar misdaad al meer kop uitsteek.

 

Vrydag  29  Mei       –       Jemen en Eritrea

Bid dat Christene guns by die regerings sal vind vir hul voortbestaan in hierdie lande. Dra ook Christelike nie-regeringsorganisasies aan die Here op wat die mense van Jemen en Eritrea bedien.  Bid vir beskerming, vertroosting en lewensonderhoud.

 

Saterdag 30  Mei       –      Gestuurde Gemeente

“Here gee ons ‘n Bybelse visie van kerk wees en ons roeping as getuies vir U.  Vader gee dat ons ‘n biddende, gestuurde en stuurende gemeente sal wees in lewe en aksies.  Gee dat elke lidmaat Jesus sal liefhê en sal uitreik na afgedwaaldes en mense in nood”. 

 

Sondag  31  Mei      –      Pinksterfees / Nagmaal / Jeug

Kom ons bid vir ons skoliere en studente.  Dat hulle in hierdie moderne tyd met al sy afleidings en versoekings, hul hoop en vertroue in Jesus Christus alleen sal stel.  Dat hulle mekaar sal bemoedig en vermaan om getroue volgelinge van Jesus te wees.

Dank die Here vir Sy Gees wat Jesus aan die Kerk belowe het.

 

 

Op ‘n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die

dag wanneer Ek

wil red, sal Ek jou help” Jes 49:8.