Week 8 Groepgesprek – Leiers en verhoudings – Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Lofprysing en aanbidding

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

  1. Hoe beperkend kan swak leierskap in ’n gemeente wees?
  2. Wat sou gebeur as geestelike leiers nie genoeg tyd in gebed deurbring nie?
  3. Wat sou julle as groep daaraan kan doen indien dit ’n probleem in jul gemeente mag wees?
  4. Is die gemeente waaraan julle behoort ’n voorbeeld van ’n liefdesgemeenskap van gelowiges?
  5. Wat gaan julle as groep daaraan doen indien die liefde nie prakties uitgeleef word tot God se eer en tot opbou van mekaar en ander, nie?
  6. Het julle al beleef dat gebroke verhoudings julle geestelike lewe negatief beïnvloed?
  7. Vertel van verhoudings wat julle al doelbewus herstel het.

Week 8 Leiers en verhoudings
Week 8 Leiers en verhoudings
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading