NUWE ORRELIS

NUWE ORRELIS

Noël-Jean Creille  [Eerw. Prof.]

Mus.Doc.,  L.R.C.O.,  U.L.C.O.,  U.P.L.M.,  A.R.S.C.M. [CHM).,

D.D.,  [Prak. Teol.]   D.LITT. et PHIL.,  D.D.,  [Kerkgeskiedenis]

Noël-Jean studeer aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat in Bloemfontein,

Orrel, Sang, Klavier, Komposisie, Afrikaans, Engels en Latyn, daarvan, vyf as hoofvakke.

Tydens die Somer-en Winter vakansies neem hy meesterklasse by die 

beroemde orrelis, Marié-Claire Alain, aan die Sorbonne in Parys, Frankryk.

Sy doktorale studie en navorsing handel oor die Orrelboukunde van die Oostenryker, Arp Schnitger en sy tydgenote Jacob Hagebeer en Andreas de Mare.

Hy word in 2004 georden en dien aanvanklik in die Anglo Katolieke Kerk, totdat hy in 2015 in die Anglikaanse Kerk geïnkardineer is in die Bisdom van George en bedien die gemeente van St. James the Great, Graaff-Reinet.

Gedurende 2018 was hy werksaam in die Bisdom van Grahamstown en is nou weer terug in die Bisdom van George.

As orrelis te Calitzdorp: 2003 – 2013  en Nuwe Kerk,  Graaff-Reinet:  2013  –  2018,  het hy alom bekendheid verwerf met sy daaglikse orreluitvoerings.

Sy eerste skakeling met Groot Brakrivier gemeente het reeds in September, 2014 begin toe hy genooi is om deel te wees van die Musefees.

Daarna het hy agtereenvolgens die afgelope vyf jaar daar opgetree.

Op 1 Januarie, 2019 het hy as amptelike orrelis van die gemeente diens aanvaar.

GOLFDAG: 16 MAART 2019

Ons nou reeds bekende gholfdag word volgende jaar weer aangebied.  Ons het elkeen van u se hulp nodig en wel op een of meer van die volgende wyses:

  • Kom help ons deur in die komitee te dien.
  • Skryf ‘n 2-bal in en kom speel in die dag.  Dalk familie van buite na ons gemeente nooi.
  • Borg ‘n putjie teen R 1000.00 en bring u reklamemateriaal op die bof aan.
  • Enige kontantskenking sal waardeer word.
  • Skenk vir ons 2 identiese pryse:  Wyn/koopbewyse/fabrieksprodukte/etebewyse ens.
  • Koop ‘n “raffle”-kaartjie of skenk produkte vir die kruiwa, of skenk die kruiwa R500.00!!!

Skakel die kerkkantoor (044 620 2205) en laat ‘n boodskap.  Die bestuur sal u kontak.