Afkondigings 14 November 2021

14 – 21 November 2021                                                                         

Vandag – Sondag 14 November 2021:

  • Baie welkom by vanoggend se erediens
  • Ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Samuel 1 vers 4 to 20.  
  • Die tema van die prediking is: Kommapunt?
  • Spesiale offer vir Up with Downs-skool.

Jeug

‘n Spesiale verwelkoming aan ons jongmense wat vanoggend belydenis van geloof aflê. Dit is ook die afsluiting van ons kategese met die uitdeel van hul sertifikate en die bring van hul kinderdankoffers.

Nuwe lidmate in ons gemeente

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00. 

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. 

Ons wil die lidmate wat getrou die video opnames bywoon, baie bedank.  Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.

Die opneem van die YouTube dienste vind elke Woensdag in die kerkgebou plaas.  Die opnames begin om 16:00 en ons vra u om u sitplek asb. teen 15:45 in te neem.

Die YouTube diens is net na 07:00 op die Sondagoggend beskikbaar deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Sondag – 21 November 2021:

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker:  Ds Danie Goosen

Spesiale Offer vir die Kankervereniging.

Kerkraad

Kerkraadsvergadering : Dinsdag 16 November om 18:00 in die kerkgebou.

Die voorsitterskap van die Kommunikasiebediening en die Fondsinsamenlings-bediening is vakant.

Skakel asseblief die kerkkantoor indien u by hierdie belangrike bedieninge wil betrokke raak.  Die gemeente het u baie nodig!!

Kerssangdiens 28 November 2021

As gevolg van die Covid-19 risiko’s verbonde aan ‘n sangdiens het die Bestuurspan besluit om nie die Kerssangdiens hierdie jaar te hou nie.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir November 2021 is beskikbaar in die voorportaal.  Die gidse is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Rek en strek oefeninge vir seniors

Elke Dinsdag van 08:00 tot 09:00 is daar oefeninge vir seniors in die kerksaal.  Nuwe lede is welkom.  Kontakpersoon:  Piet Snyman (082 297 3476).

Groenewaldfonds:

Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewaldfonds sluit op 26 November 2021.  Die voorgeskrewe aansoekvorm is by die kerkkantoor beskikbaar.  Skakel asb. die kerkkantoor indien u enige verdere inligting benodig.

Badisa – Hartenbos Bejaardesorgdiens:

Ons het asseblief enige vorm van gebak nodig vir ons opkomende basaar wat plaasvind op 18 Desember 2021 by die NG Kerk Hartenbos.  Kontak asb. vir Elize Zinserling (044 695 2386 / 044 695 1948) vir verdere navrae.

Sondag – 28 November 2021:

Dr. Jurie Vermeulen van Radio Feba neem die erediens waar in ons kerk op 28 November 2021.  ‘n Opname is vooraf van die diens gemaak en sal op YouTube op 28 November 2021 om 07:00 uitgesaai word.

GETUIENISBEDIENING
Die bediening se kreatiewe projekte benodig deurlopende wol, afvallappies, naalde, garing, babaklere, ou porselein om mosaïek mee te doen asook “t-shirt” bolle vir truie en komberse.  

Wolwedans sop en brood Die laaste kwartaal se besoekdatum is:  24 November en 1 Desember 2021.   Ons wil almal bedank vir die deurlopende ondersteuning deur die jaar en wil vra dat ons volhou om die jaar suksesvol af te sluit.  

Kerspakkie projek Ons beplan om op 1 Desember vir elkeen weer ‘n Kerspakkie te gee nadat ons verlede jaar dit nie gedoen het nie.  Die plaaslike Pick ‘n Pay en Spar gaan gesamenlik ‘n derde van die projek finansier.  Ons is baie dankbaar teenoor hulle.  Kontant bydraes sal verwelkom word.  

Skakel asseblief vir Emile Hurter by 082 554 1979.

U kan sop en ander bydraes by die kerkkantoor aflewer tydens kantoorure.  

Omgeebediening:

Ons gee steeds maandeliks 32 kruidenierswarepakkies uit aan behoeftige gesinne.  Hierby is daar ook instapgevalle wat ons op ‘n ad hoc basis in hulle behoeftes waar moontlik voorsien.

Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

As deel van Desember se pakkies wil ons iets spesiaals insit, soos koekies, koeldrank, jellies, lekkers, toiletware en klein geskenkies.

Indien u u weg oopsien om die Kersgety vir van die minder bevoorregtes in ons gemeenskap spesiaal te maak, sal u bydrae baie waardeer word.

U kan vir Corrie Pieters (082 327 9527) kontak vir verdere inligting.

Bydraes kan Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure.  Skakel asseblief die kerkkantoor indien ons moet reël om dit op te laai.

Fred en Paula Berrington is tans in Uganda vir 2 weke en daarna gaan hulle DV na Nigerië – ook vir 2 weke.  Hulle vra ons voorbidding vir ‘n veilige reis en vir die uitbreiding van Hemel Vader se koninkryk met die bemagtiging van plaaslike mense wat weer ander kan leer asook vir hulle seuns wat alleen agterbly.

Biddag vir beskermingsdienste : 14 November 2021

“As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm tevergeefs”.

Ps. 127:1(b)

Here ons vind troos in die feit dat ons U kan vertrou as ons Beskermer. Dankie dat u ons beskerm soos die appel van U oog en ons wegsteek in die skaduwee van U vleuels (Ps. 17:8)

Dankie Here, dat ons ons vrees met U kan deel oor die korrupsie in die beskermingsdienste. Dankie vir dié wat diensbaar, passievol en met integriteit onder uiters moeilike omstandighede werk.  Ons dra die beskermingsdienste se welvaart aan U op.  Ons bid vir elke individue se:

  • Werksomstandighede (ure, vergoeding, bronne beskikbaar).
  • Naasbestaandes en geliefdes.         
  • Verwerking van trauma.
  • Veiligheid.

Stel hulle in staat om standpunt in te neem vir dit wat reg is en nie vou onder die druk van die wêreld nie.  Maak hul liggame sterk om die werklas te dra. Gee hulle die emosionele kapasiteit om die eise te hanteer. Rus U hulle geestelik toe om ligdraers vir U te wees.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.