Stof tot nadenke: Danksegging

deur: Carin Van Ginkel

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het… ”

1 Pet. 1: 3

Die gebruik van ‘Thanksgiving’ wat in die 1600’s in Amerika sy oorsprong het, is ‘n wonderlike gebruik van jaarliks dankie sê vir dit wat mildelik aan hulle uitgedeel is. Dit is ‘n feestelike geleentheid van deel met almal wat betrokke was by die oeste van die jaar; familie, vriende, bure en werkers. Dit is ook ’n tyd van versoening. Dit is ‘n fisiese gebaar wat hande uitsteek na almal rondom jou. Dit is ‘n wonderlike gebaar wat sekerlik ook in ander lande kan posvat. Maar kan ons die danksegging net tot eenmaal per jaar beperk?

Ons as Christene kan en behoort daagliks dankie te sê vir wat God, die Vader, die Seun Jesus Christus, asook vir dit wat die Heilige Gees daagliks vir ons doen. Ons kan elke dag dankie sê vir die feit dat ons wedergebore is deur die daad wat God die Vader van Christus verwag het. Ons kan dankie sê vir die feit dat Christus kans gesien het om in smaad en hoon aan daardie kruis op Golgota te hang, sonder wie se bereidwilligheid ons nog steeds in duisternis sou leef. Ons kan dankie sê vir die nabyheid en beskerming wat die Heilige Gees elke dag vir ons bewillig. Dit is alles die werk van die Pottebakker wat ons elke dag vorm, soms plat slaan en weer oor begin, maar wat op die ou end die volmaakte produk lewer,

Ons kan dankie sê deur lofsange tot eer van die Here te sing; deur God te dank vir Christus se koms, deur vrede te maak met ons medemens; deur elkeen te aanvaar vir wie hy of sy is, want ons weet nooit op watter stadium van die pottebakker se vorming so iemand hom of haar bevind nie; vir elke nuwe dag wat breek; dat ons die voorreg het om in hierdie wêreld te leef met al sy asemrowende skoonheid; vir elke sukses wat Hy oor ons pad bring; vir elke teleurstelling waaraan ons blootgestel word, en ook die verwoestende gevolge van mense se dade.

So vorm God ons elke dag om uiteindelik te wees wie Hy wil hê ons moet wees. Dankie vir elke oomblik van elke dag!