NG Kerk Groot Brakrivier

Jesus vir Ons. Jesus vir Almal

Ons as gemeente is saam die ligaam van Christus. Ons elkeen is ‘n unieke lid met sy/haar passie, gawes, talente en sterk punte.

Wie is ons?

Die gemeente strek vanaf Tergniet in die weste tot by Hersham in die ooste. Na die noordekant val die plaaswyke Gonnakraal, Sorgfontein, Vlakte, Langhoek en Voorbrug ook binne ons grense.

326 lidmate woon buite die gemeentegrense, nl. in Danabaai, Mosselbaai, Hartenbos, Reebok, Klein-Brakrivier, Fraai-Uitsig, Pienaarstrand, Outeniquastrand, Glentana, George en Heroldsbaai.

Ons gemeente bestaan uit ongeveer 1400 belydende- en 210 dooplidmate (kinders). Hulle is ingedeel in 25 blokke, wat elk bedien word deur ‘n ouderling, diaken en ‘n paar dienswerkers.

Erediens tye

Eredienstye:

Sondag oggende: 10:00

Kategese: 09:00

Nuutste aktiwiteite