Lief en Leed Week 27 van 2022

Ons verwelkom graag Anzelle en Wilfried Gonse (van George) en hulle babaseuntjie Wolfrick Gunther Gonse wat op 3 Julie gedoop is.


Dit is met leedwese dat ons u meedeel van die afsterwe van
Danie van der Merwe
Ons dra ons innige simpatie en voorbidding oor aan die oorledene se geliefdes, mag die Here u troos in hierdie hartseer tyd.