Gerrie en Arline – Portugal

September/Oktober 2022 nuusbrief
September en Oktober was sommer lekker besig op alle
fronte! Aanvanklik moes ons al die voorbereidings afhandel
vir die Oktober EMT, die laaste van 2022 (Ethnos mission
training). Ons het o.a. ́n biddag gehad vir die nuwe studente,
hul aansoeke deurgegaan en die klaskamer opgestel.
Aan die SIM kant van ons bediening het
Gerrie ook ́n baie besige tydjie gehad
om ‘n egpaar en ́n enkel jong dame deur
die aansoekproses te begelei; die vele dokumente,
onderhoude, Sielkundige-, Leefstyl- en Doktrinale
assesserings en mediese ondersoeke. Alles moes
afgehandel en volledig wees voorrdat hulle vir finale keuring
aan die SIM Personeelkommitee voorgelê kon word. Almal
is aanvaar om SIM sendelinge te word en die egpaar gaan
in Zambië werk en die jong dame gaan na Thailand. DV sal
hulle vroeg in 2023 die bedieningsveld betree. Hulle moet
nog ‘n oriënteringskursus voltooi.
Ons EMT het 3 Oktober begin maar ons moes die eerste
paar dae misloop aangesien ons vanaf die 4de tot die 7de
Oktober ook die SIM SLC (SIM Spiritual Life Conference) in
Malmesbury moes bywoon. Dit was vervullend om saam met
die vele SIM lede van dwarsoor Suid Afrika te kon saamkuier
en ook geestelike voedsel te kon inneem. Ons prys die Here
vir wat Hy in en deur die lewens van al diegene doen in hulle
verskillende bedieninge in Suid Afrika. Die tema van die
konferensie was “DELIGHTFULL” – How to delight in the
Lord. Die Afrikaans is ook baie
treffend….Verlustig jou in die Here. Raak stil, dink
oor die gedagte gaan verlustig jou in Die Woord
en in Sy teenwoodigheid.
Terug na die EMT – Die Here het dit bewillig dat ons 21
studente ontvang het. Ons het Suid Afrikaners,
Amerikaners, Duitsers, mense van Lesotho en Kenya!
Openb 7:9 “Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was
‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en
stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en
voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in
hulle hande; “
Met dank kan ons ook getuig dat die Here Gerrie se
grondgebied vergroot het – hy bied heelwat meer vakke
/onderwerpe aan. Beide van ons is ook deel van die
mentor/berading span wat met die student die pad stap. Hier
is ook ‘n egpaar met hul 2 seuntjies wat die kursus bywoon.
Die jongste seuntje van ongeveer 7 jaar kom vra of kom gee
my net ‘n “ouma drukkie” as hy na sy ouma in Pretora
verlang. Ek het net hierdeur geleer, die Here kan jou op baie
maniere gebruik!
Graag wil ons ook net dankie sê vir elkeen se getroue
gebedsondersteuning. Die MOVE Konferensie van Ethnos
by Carmel (30 September tot 2 Oktober) het ook baie
geseënd afgeloop.
Die Here het ons ook geseën met nog naweek (14-16
Oktober) vir ons om ons geestelike batterye te herlaai met
geestelike voedsel by ons uitstuur-gemeente se
Wêreldimpaknaweek. Ons is die Here baie dankbaar om
deel kan wees wees van ‘n gemeente wat ‘n hart het wat
warm klop vir die Verlorenes en afgedwaaldes.
Na ons verkeie konferensies kon besoek, besef ek net meer
en meer; God is duidelik aan die werk in die hele wêreld, Hy
vra net ons moet Sy wil soek, by Hom hoor waar hy ons wil
gebruik as arbeiders om Sy oes in te samel. (LUK 10.2)
Ek wil graag ‘n kort getuienis met julle deel; ek het in vorige
nuusbriewe genoem van die egpaar wat geroepe gevoel het
om in Viëtnam te gaan werk, hoofsaaklik om Engels te gee
by ́n skool. Hulle is nou ongeveer 3 maande daar en die
Here gebruik hulle kragtig, Hulle het ‘n Bybelstudiegroep, ‘n
klein huiskerkie en hy het nou ook al ́n preekbeurt by die
internasionale kerk wat hul bywoon gekry. Ons Loof en Prys
die Here vir die vrug in Viëtnam!
Bid asb saam met ons vir die volgende:
• Dat ons ALTYD in God se wil sal optree en na SY
stem sal luister
• Vir Nora, ons Projekspanleidster, se gesondheid en
volkome herstel
• Ons het ‘n baie spesifieke groepie wat ons hande
omhoog hou, wat vir ons bid en wat net altyd daar is
vir ons. Bid asb ernstig vir hulle, hulle is almal
bejaard en sukkel erg met gesondheidsprobleme.
• Dank die Here saam met ons, want soos die engelse
spreekwoord se : God is good ALL the time.”
Ons wil ook vir almal wat binnekort op vakansie gaan ́n
veilige reis en ́n welverdiende rustyd toewens!
Liefdegroete
Gerrie en Arlene
SA vir WÊRELDSENDING
Sel en WhatsApp nrs. Gerrie 067 084 7256
(Ook op Signal) Arlene 076 446 1407
Bankbesonderhede:
Naam van rekening: NG KERK BERGSIG – SAAWE
Tipe en nommer: ABSA Besigheids spaarrekening nr.
93 5202 1094
Takkode: 632005