Gerrie en Arlene se Nuusbrief


Mei/Junie/Julie Nuus
Ons is uiters dankbaar asook ietwat verbaas om te besef dat ons agter geraak het met die uitstuur van ons nuusbrief! Ons was vir die afgelope 2 maande besig met die tweede EMT (ETHNOS Mission Training) van die jaar, ek kan net getuig van God se wonderlike genade, getrouheid en voorsiening in die tyd.
Ons het met hierdie inname 11 studente gekry. Weereens ‘n baie spesiale groepie wat die Here gestuur het. In die groep is daar ‘n egpaar wat in Rusland, sending werk doen.
Hulle oudste seun van 17 doen ook die kursus, dan het hulle nog 4 dogters. Die man is ́n Suid Afrikaner en sy vrou is van Siberië. Hulle kon nog nie weer teruggaan agv Covid en die oorlog daar nie. Dan is daar ook ‘n egpaar, 2 ouer dames, en 4 jong mense. Die een jongman is ‘n Suid Afrikaner maar studeer met ‘n sportbeurs in Amerika. Hy is in SA met “spring break”. Die Russiese dame was in my, Arlene, se mentor/berading groepie.
Wonderlik om te beleef, en deel te wees van ‘n groep wat EMT Kursus aanbied en om te sien dat daar keer op keer nuwe Goddelike aanraking en transformering in die groep studente is. In God se oë is ons gelyk, elkeen is vir Hom kosbaar, ongeag of ons ‘n 16 jarige dogter of ́n ervare sendeling in die bediening is!!! Die Here herbevestig telkemale net weer Sy getroue liefde aan ons. Die Here vra net dat ons Hom waarlik lief moet hê! Ek dink nou ook aan Psalm 117 “Loof die Here alle nasies, alle volke, wat magtig oor ons is. Sy troue liefde, ja, die trou van die Here is ewig. Halleluja!”
Met baie lof en eer aan die Here getuig ons ook dat ons ‘n ander egpaar van die vorige EMT van Oktober 2021 kon bedien met gebed, ondersteuning en raad. Hulle was onseker en het geroepe gevoel om na te Viëtnam gaan om Englese taalklasse aan te bied en ook daarvan gebruik te maak om die Evangelie te verkondig. Ons is baie nederig dankbaar dat die Here ons kon gebruik om die moeilike en soms eensame pad wanneer jy voel dat die Here jou roep, met hulle te stap. Hulle het op 4 Julie vetrek na Viëtnam en is onmiddelik aan die werk gesit!
Bidland: NOORD-KOREA
• Streek: Asië
• Bevolking: 25 951 000
• Christelike bevolking: 400 000 (Geopende Deure-skatting)
• Meerderheidsgeloof: Agnostisisme
• Bronne van vervolging: Kommunistiese en post-
Kommunistiese onderdrukking, Diktatoriale paranoia
NOORD-KOREA
Bid vir Christene wat in die geheim moet aanbid, Christene wat in die tronk is, en die families van Christene wat gearresteer of doodgemaak is. Vra God om by hulle te wees en om hulle te versterk om hoop te vind en te sien hoe Sy hand in hul lewens werk.
BID ASB SAAM MET ONS VIR:
• Ons vir voldoende en volhoubare inkomste.
• Die EMT studente se pad vorentoe asook vrug op die uitreikaksies gedurende die kursus.
• Dat ons altyd die stem an die Heilige Gees sal hoor, en in God se wil sal lewe.
Dank God saam met ons vir Gerrie se voortdurende herstel. (Sy 3 maande na-operatiewe toetse wys hy is kankervry)
Ek laat julle met die volgende gedagte om oor na te dink:
‘n Verhewe beeld van God veroorsaak ‘n duidelike beeld van sonde en ‘n realistiese beeld van jouself. ‘n Verkleinde beeld van God veroorsaak ’n verkleinde besorgheid oor sonde en ‘n opgeblase beeld van jouself. (H Blackaby)
Gerrie en Arlene
SA vir WÊRELDSENDING
Sel en WhatsApp nrs. Gerrie 067 084 7256
(Ook op Signal) Arlene 076 446 1407
Bankbesonderhede:
Naam van rekening: NG KERK BERGSIG – SAAWE
Tipe en nommer: ABSA Besigheids spaarrekening
nr. 93 5202 1094
Takkode: 632005
Markus 16:15 “En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en
verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.”
Gerrie en Arlene Coetzee
Uitgestuurde Sendelinge van NG Gemeente George-Bergsig.
Ondersteuning op ́n geloofsbasis deur gemeentes en individue
Projekspan leidster: Nora De Wit 082 375 3060 – noradewit7@gmail.com