Gebedsgids Julie 2021

Hier volg die gebedsgids vir Julie 2021

1 Julie – Donderdag – Covid “Jesus, ons bid vandag vir almal wat siek is met Covid en wil ons elkeen van hulle opdra aan U sorg en veral waar hulle alleen in kwarantyn moet wees, laat hulle U nabyheid voel.”.

2 Julie – Vrydag – Ekologie Ons wêreld raak al hoe droӫr en bid ons vandag dat die mense sal besef dat hul opdrag as mens uitgevoer moet word en dat hulle na die wêreld moet omsien en pro-aktief moet optree ter bewaring van ons bronne.

3 Julie – Saterdag – Vertroue Ons bid vandag dat die gemeentelede sal leer om stil te raak en op God te vertrou vir versorging, leiding, wysheid en insig.

4 Julie – Sondag – Instandhoudingsfonds Ons deurkollekte sou vandag wees vir ons kerk se instandhouding en vra ons vandag voorbidding dat gemeentelede met ‘n oop hart en hand sal skenk vir die perseel en die instandhouding.

5 Julie – Maandag – Finansiӫle swaarkry Ons bid vandag vir alle ouers wat finansieӫl swaarkry en nie altyd kan byhou vir alles wat hul kinders benodig nie.Ons bid ook vir die kinders se aanvaarding met hul ouers se situasie.

6 Julie – Dinsdag – Onderwysers en Dosente Ons dra vandag alle onderwysers en dosente aan die Here op en vra dat die Here hulle leiding sal gee om te alle tye so te leef dat Jesus in hul lewe sigbaar is en dat hulle ‘n voorbeeld van ware Christene sal wees. Bid ook dat hulle sal rus in hierdie vakansietyd.

7 Julie – Woensdag– Geestelike gesondheid Bid dat mense wat in hierdie uitdagende tye sukkel met hul geestelike gesondheid die nodige leiing sal kry en ook by die regte plekke sal aanklop vir hulp.

8 Julie – Donderdag – Hulpverlening Ons wil graag vandag stil raak voor God en die mense wat altyd hulpverleen aan Hom opdra en vra dat daar uit ander bronne baie skenkings sal kom vir behoeftige kinders en dat hul ook die behoefte sal raaksien van die wat hulp benodig.

9 Julie – Vrydag – Paulus se gebed Ons bid vandag Paulus se gebed in Ef.3: 14-21 – Ons bid dat Hy deur Sy Gees uit die rykdom van Sy heerlikheid aan julle krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.

10 Julie – Saterdag – Huis van God Dank God met ‘n opregte hart en blymoedige gees dat ons in Sy Huis kan aanbid sonder dat ons vervolg word en openlik tot Hom kan bid en gesange kan sing. Ons bid ook dat ons weer soos van ouds gemaklik en sonder maskers bymekaar sal kan kom.

11 Julie – Sondag –Hartenbos Versorgingsoord Vandag is ons spesiale kollekte vir Hartenbos versorgingsoord en bid ons dat die mense se beursies oop sal wees sodat die fondse kan aangewend word op die regte plek.

12 Julie – Maandag – Hoop Bid vir hulle wat hoop verloor het en wat elke dag net “oorleef” en wat nie meer kans sien om aan te gaan in ‘n hopelose wêreld in hulle oӫ nie.

13 Julie – Dinsdag – Geestelike gawes Die Heilige Gees rig ons almal toe met sekere gawes wat in die kerk van God gebruik word. Bid dat die mense hul geestelike gawes sal raaksien en sal besef dat hul dit kan aanwend om God se koninkryk te bevorder.

14 Julie – Woensdag – Die Politiek Ons bid vandag dat die korrupsie in die land en in die politiek uitgewys sal word en sal verminder en dat hulle die fondse tot hulle beskikking sal aanwend tot opbou van ons land en sy mense en nie vir eie gewin nie.

15 Julie – Donderdag – Onsekerheid Wag jy vir ‘n antwoord van God en is onseker? Bid en lê jou probleem aan God voor en wag dan getrou vir Sy antwoord. God het Sy eie tyd, maar wees gerus dat God sal antwoord. 1 Pet. 5: 7

16 Julie – Vrydag – Standvastigheid Bid vandag dat ons God se standvastigheid in ‘n wankelrige wêreld sal raaksien en Hom sal dank en eer daarvoor.

17 Julie – Saterdag – Vaders Vader, kom versterk ons Vaders dat hulle ons huishoudings weer as die Koning van die huis sal beharting en die nodige leiding en rigting aan die huisgenote gee.

18 Julie – Sondag – Buitelandse sending Buitelandse sending vorm ‘n groot deel van ons insamelings en vra ons vandag vir ekstra voorbidding vir die werk wat die sendelinge in hierdie areas onder moeilike omstandighede moet doen. Ons het ook ‘n Spesiale kollekte vir die sendelinge en vra dat die gemeentelede sal mildelik sal bydra en die behoefte sal besef.

19 Julie – Maandag– Motoriste Ons bid vandag vir almal op die paaie. Ons bid dat U met hulle sal wees en dat die bestuurders die nodige respek teenoor ander motoriste sal toon asook kalmte op die paaie sal ervaar.

20 Julie– Dinsdag– Siekes Vader, ons bid vir alle siekes en die wat in pyn is asook mense wat bekommerd is oor die behandeling wat dalk nie die gewenste uitwerking het nie. Seën asb alle dokters en verpleegpersoneel met wysheid om die regte diagnose te maak en siekes met deernis te versorg. 21 Julie – Woensdag – Internet Tegnologie speel deesdae ‘n groot rol in ons daaglikse lewe. Ons bid dat daar ontwikkelaars vir die internet sal wees sodat die Woord van die Here weer gehoor en gelees sal word en dat die internet ook tot die uitbreiding van die Koninkryk van die Here gebruik sal word.

22 Julie – Donderdag – Besparing Ons wêreld gaan gebuk onder allerlei spandabelrigheid en bid ons dat die mense ons hulpbronne in ag sal neem en sal kyk waar hulle kan bespaar eerder as verkwis.

23 Julie – Vrydag– Leraars Ons bid dat ons leraars die nodige insig en kennis van U sal ontvang om met die gemeente te deel en dat hulle dit op so ‘n ontvanklike manier aan die gemeente kan meedeel dat hulle dit sal verstaan en ook kan uitleef.

24 Julie – Saterdag – Konflik Bid vir oplossings in konflik situasies en vra dat Vrede sal seëvier. Bid ook dat mense mekaar se siening sal insien en nie altyd “reg” moet wees nie, maar dalk die ander kant van die saak ook insien. 25 Julie – Sondag – Studentebearbeiding Kom Ons bid vandag dat die gemeente mildelik sal bydra tot die bearbeiding van die studente wat die toekoms van die kerk is. Bid ook dat die gelde reg aangewend sal word en bid vir insig om met die Studente te werk en hulle te bereik.

26 Julie – Maandag – Boere Bid vir ons boerderygemeenskap wat leef met onsekerheid oor grondhervorming en arbeidsverhoudings. Bid dat die regering hierdie sake met wysheid sal hanteer en dat hul die nodige oplossings vir die vrae sal vind. 27 Julie– Dinsdag – Wil van God 1 Joh.5:14 sê dat as ons iets vra volgens God se Wil, ons dit sal ontvang. Ons bid dat die mense U Bybel sal lees, sal oordink en op hul lewe sal toepas en gereeld na U sal kom om U wil te ontdek en U Woord te bid.

28 Julie – Woensdag – Ongereddes Ons bid vandag dat die gemeente die ongereddes wat nog nooit van Christus gehoor het nie, sal nader en dat hul nie sal skaam wees om die Woord van God aan hulle te bring nie. Ons bid ook vir ontvanklike harte en dat Christus die weg vir hulle sal voorberei.

29 Julie – Donderdag – Beskermingdienste Jesus, ons bid vandag vir elke lid van die beskermingsdienste wat onbaatsugtige diens lewer in moeilike plekke en tye en bid dat hulle die nodige krag sal ontvang om hul werk met blymoedigheid te kan doen en ook deur hul optrede U woord verder te versprei.

30 Julie– Vrydag – Paniek a.g.v. Covid Baie mense leef in paniek en onsekerheid a.g.v. covid. Dra almal op aan God en vra dat hulle op die Here sal vertrou vir Leiding en Versorging en nie paniekerig moet wees nie.

31 Julie – Saterdag – Roeping Sal jy vandag jou drome net so los en Jesus volg? Bid vandag dat jy jou roeping van Jesus ontvang, sal uitleef en jou drome sal los vir Jesus se groot droom en roeping vir jou lewe.

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading