Flitse Week 8+ van 2022

  • Sondag – 27 Februarie 2022 Erediens en Nagmaal 10:00
  • Kategese 09:00
  • Kerkraadsvergadering – 22 Februarie 2022
  • Blokbyeenkoms – 23 Februarie 2022
  • Bybelstudie Groep vir Sotho, Pedi & Tswana sprekende inwoners Sondag middag
  • Klub-50 se jaarvergadering word op Woensdag 23 Februarie 2022 om 10h00
  • Wolwedans 23 Februarie asook 9 en 23 Maart 2022
  • Ondersteuningsgroep kontak of whatsapp  Riana Briers (081 039 8853)
  • Golfdag 26 Maart 2022

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading