Flitse Week 46

  • 14 November 2021 – ‘n Spesiale verwelkoming aan ons jongmense wat belydenis van geloof aflê
  • Kerkraadsvergadering : Dinsdag 16 November om 18:00 in die kerkgebou.
  • As gevolg van die Covid-19 risiko’s verbonde aan ‘n sangdiens het die Bestuurspan besluit om nie die Kerssangdiens hierdie jaar te hou nie.
  • Dr. Jurie Vermeulen van Radio Feba neem die erediens waar in ons kerk op 28 November 2021.
  • Wolwedans sop en brood Die laaste kwartaal se besoek datum is:  24 November en 1 Desember 2021.
  • Biddag vir beskermingsdienste : 14 November 2021
  • Groenewaldfondsleningsaansoeke sluit 26 November
  • Boodskap, sop en brood is aan 76 huisgesinne uitgegee op 10 November 2021
  • Droë sopbestanddele vir 200 individue is aan VGK Greenhaven oorhandig.
  • Ds Danie Goosen, Willem du Preez, Kobus Huysamen en Emile Hurter het die Ringsitting op 9 November 2021 te Herbertsdale bygewoon.