Flitse vir Week 7+

Erediens Sondag 20 Februarie – 10:00 Ds. Danie Goosen
Kategese 09:00
Nagmaal 27 Februarie 2022
Rek en Strek oefeninge Dinsdag 08:00 – 9:00 Kerksaal
Bestuurspan 15 Februarie
Golfdag 26 Maart
Klub 50 Woensdag 23 Februarie 10:00
Voorlesing – Onverantwoorelik – Dr. Frans Hancke – 082 490 5737
Wolwedans vir die eerste kwartaal is: 23 Februarie asook 9 en 23 Maart
Bybelstudie Groep vir Sotho, Pedi & Tswana sprekende inwoners – Sondagmiddae 082 414 0462.