Eiendomsbediening

Eiendomsbediening:

Die Eiendomsbediening se primêre taak is om ons gemeente se vaste bates te onderhou.  Dit sluit nie net die kerk se geboue en infrastruktuur in nie, maar ook dié van die onderskeie pastorieë van ons twee leraars.

Die mikpunt daarmee is om te probeer verseker dat al hierdie bates nog vir baie lank gebruik kan word vir die hoofdoel waarvoor dit voorsien is naamlik om te help met die uitbreiding en opbou van God se koninkryk op aarde.