Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 8 April 2023

VISIO DIVINA #46

8 APRIL – Deel 1

Gepas word hierdie ikoon die “Klaaglied” genoem. Theodosia Poulopos, ‘n tapiserieborduurder, het in 1599 op die bloedrooi lap die toneel met goue gare borduur. Dit beeld die begrafnisritueel uit van die vroue wat Jesus se liggaam vir die graf voorberei en salf. Volgens Lukas en Matteus was dit Josef van Arimatea wat voor die aanbreek van die Sabbat Sy liggaam van die kruis kon afhaal. Joh 19:31-34 vertel dat dit die gebruik was om die liggaam se bene te breek as die gekruisigde nog nie dood was nie, maar Jesus was toe reeds dood.

Hierdie is almal se klaaglied. Vir Maria was gesê dat ‘n swaard deur haar siel gesteek sal word (Luk 2:35) en met haar seun se kop op haar skoot weet sy dit. Petrus, die een wat gesê het, “ek ken Hom nie”, is die een wat by sy bene staan, gereed om die doek om Jesus te draai.

VISIO DIVINA #46

8 APRIL – Deel 2

TEKSVERS: “En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting …” (Rom 8:23, 1953-vertaling).

Hoe ouer ek word, hoe meer worstel ek met pyn. Nie fisieke pyn nie. Dit ken ons almal baie goed! Maar dit is die emosionele pyn van die mensdom; die brutaliteit waarmee ons leef; die onnodige ellende waarin die mensdom gedompel word (of dit selfgemaak is deur oorloë, of deur natuurrampe of wat ook al) wat my so onrustig maak. Ek verlang na ‘n ander lewe! Ek sug! Ek sug!

Stil Saterdag is die dag van sug! Jy kan nie anders as jy om jou kyk nie. Die pyn is sigbaar, reg om jou; ook binne jou eie lewe. Dit is wat Visio Divina doen – nie net om die mooi raak te sien nie; maar ook die toestand van die wêreld waarvan ons deel is. Visio Divina dwing jou om eerlik te word, want eers as jy eerlik is oor jou eie aandeel in die gebroke wêreld moet jy, soos ‘n Maria en ‘n Petrus, daardie klaaglied uit jou lyf uit sug. Dit is as gevolg van dáárdie gebrokenheid dat die Man daar gehang het. Dit is hoe hooploos voel! Jy moet dit raaksien.

Maar Sondag breek aan. Aan hooploosheid kom ‘n einde. Waarom? Die son kom op. Die duisternis kon nie die Lig verdryf nie. Daarvan is ons getuies!

GEBED: Heilige Lig wat die duisternis uitdryf; dryf dit ook uit my om U lig te kan reflekteer.

————

Op Dag 46 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na Audrey Assad se weergawe van die bekende “Abide with me” –

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 7 April 2023

VISIO DIVINA #45

7 APRIL – Deel 1

Kenners bevestig, daar is geen ander toneel wat meer deur kunstenaars uitgebeeld is as die kruisiging van Jesus nie. Om een te kies vir #VisioDivina is soos om ‘n enkele ster aan die hemelruim te kies en dan te motiveer waarom dit jou keuse is. My soektog het tot stilstand gekom by die 1922-penskets (en waterverf) van David Jones. Ek kon nie ophou kyk nie.

Ek weet dat daar baie indrukwekkender kunswerke oor hierdie toneel is. Maar sonder ‘n woord bring hierdie visuele beeld met sy enkele lyne, so eenvoudig en gestroop, ‘n roering in jou hart. “Heilige kyk” word “heilige hoor”.

Neem jou tyd en kyk net biddend na hierdie skets. Die uitgestrekte arms word ‘n weegskaal waarin die wêreld rus. Riviertjies bloed sypel afwaarts. Waarom teken die kunstenaar die oë so groot? Om wat te sien?

VISIO DIVINA #45

7 APRIL – Deel 2

TEKSVERS: “Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here” (Rom 7:24-25).

Die Latyn weerskante van die Jesus-figuur van David Jones kom uit Jes 53:2, “Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie.” Alles aan Jesus was onindrukwekkend: gebore in ‘n stal, ‘n ongeletterde seun van ‘n timmerman. Lukas 23 bevestig dit: Pilatus wil redeneer – Jesus reageer nie. Herodus wil ‘n wonderwerk sien – Jesus staan net. Die soldate kasty hom – Jesus ruk nie los nie. Dit is presies wat Jesaja voorspel: “Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie” (Jes 53:7). Die volk wou die Leeu van Juda hê! Daarom skreeu almal, “Kruisig Hom!”

Wees net eerlik – ons hou maar almal van indrukwekkende mense. Sukses beïndruk ons. Sterk leiers laat ons veilig voel. Wat sou óns skreeu as ons tussen die skare was? Hoe durf hierdie man beweer Hy is die Seun van God is. Die regte Messias sou nooit ‘n doringkroon dra nie! Die regte Messias moet die volk red! En hier hang hy aan ‘n kruis…

En terwyl ek aanhou kyk na die Latynse woorde van die kunswerk kom Paulus se woorde skielik by my op: “Ek ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos…

Dan verander die sogenaamde “man van geen aansien” aan daardie kruis in die “Skoonheid van God”: die bloed word wyn; die liggaam word brood.

GEBED: Jesus Christus, ek kyk na U aan die kruis, en ek roep saam met Paulus uit, “Ek ellendige mens, wie sal my red?” Daar is net Een – U!

————

Op Dag 45 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na ‘n buitengewone weergawe van die “Kyrie Eleison” deur “Chant of the Mystics”. Dit is musiek wat uiters gepas is om stil te sit en te onthou dat Jesus bid: “Vader, vergewe hulle.”

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 6 April 2023

VISIO DIVINA #44

6 APRIL – Deel 1

Terwyl Jesus in Getsemane gebid het stuur die Joodse geestelike- en volksleiers ‘n groep gewapende mans saam met Judas om Jesus gevange te neem. Met wapens omhoog gryp een Hom aan die bors; ‘n ander een het Hom aan die arm beet.

Maar kyk net hoe beeld die Flaamse kunstenaar, Dirk Bouts (1400’s), die mense se reaksie uit. Daar is ‘n beangste man vlak op die grond; ‘n aggressiewe een wat oor hom buk. Maar wat is op die ander se gesigte? Is dit verbasing? Asof selfs Judas, die een wat die soen moet gee, ook op ‘n reaksie wag.

En tog staan Jesus net.

Dalk het almal gehoop dat as Hy homself sou teësit. Dan kon hulle rede vind om Hom in hegtenis te neem. Maar niks gebeur nie. Hy staan – soos ‘n lam gelei ter slagting.

VISIO DIVINA #44

6 APRIL – Deel 2

TEKSVERS: “Toe het al sy dissipels Hom in die steek gelaat en weggehardloop” (Matt 26:56; Mark 14:50).

Sonder om te raai weet ons dat dit Jesus in die blou kleed is, al lyk hierdie Jesus dalk nie soos die bekende uitbeelding wat ons ken nie. Twee ander figure herken ons ook: Judas wat teenaan Jesus se wang buig, en Petrus met die swaard in sy hand. (Volgens Joh 10:18 is die man op die grond die slaaf, Malgas.) Maar dit is oor Simon Petrus en Judas dat ek wonder.

Vroeg in hierdie reeks (#VD4) het ons reeds oor Petrus gesels wat Jesus verraai het. Wat maak sy verraad anders as Judas Iskariot s’n? Waarom word Judas so uitgesonder as genoem word dat al twaalf dissipels Jesus in die steek gelaat het?

In die teologie word Judas soms as die “negatiewe tweeling” van Petrus beskryf. Wat sou daarmee bedoel word?

Martin Luther het geoordeel daar is inderwaarheid geen verskil tussen Petrus en Judas nie, BEHALWE … En daardie “behalwe” maak al die verskil! Inderdaad verraai beide vir Jesus (soos die ander ook). Maar Matt 27:3-5 leer dat Judas so skuldig gevoel het dat hy homself opgehang het. En Petrus? Lukas 62:22 leer dat Petrus “buitentoe gegaan en bitterlik gehuil (het).

En dít maak al die verskil! Skuldgevoel oorweldig die een. Berou oorweldig die ander een. Die een draai kruis toe. Die ander een nie.

En dit maak die verskil.

GEBED: Here, laat ek tog nooit verkeerd kies nie!

Op Dag 44 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na ‘n Oos-Ortodokse oggendgebed. Die Engelse woorde van die gebed:

Almighty God,

you are the way, the truth and the life.

You know how few people walk with you in these times.

There are few who emulate you, their head,

in humility and silence, in poverty and purity,

in diligence and patience.

The path of Satan is open and many are walking along it.

Minister to your small flock,

so that they do not become discouraged,

but follow you along the narrow path until the end. Amen

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhout
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” – 5 April 2023

VISIO DIVINA #43

5 APRIL – Deel 1

Hierdie 6de eeuse mosaïëkuitbeelding is die derde voorbeeld uit die basilika in Ravenna, Italië in ons reeks. Elf dissipels sit-lê saam met Jesus rondom ‘n tafel. Die afwesige dissipel is natuurlik Judas. Die elf mans is geklee soos tipiese Romeinse mans van daardie tyd. Jesus lyk heeltemal anders – nie net met die ligglas om sy kop nie, maar ook oor sy kleed. Hy dra ‘n persblou kleed – blou is die kleur van die hemel, en pers is die koninklike kleur. (Hier word Jesus dus reeds in sy Godheid uitgebeeld).

Wat opval is die twee reuse visse op die tafel. Die vis was sedert die vroegste eeue ‘n simbool vir Jesus. Die Griekse woord vir vis is ook ‘n akroniem vir “Jesus Christus, Seun van God, die Verlosser.”

Die Goddelike Jesus sit aan tafel, maar Jesus in sy mensheid lê soos ‘n offer op die tafel. Presies wat ons in die nagmaal ervaar.

VISIO DIVINA #43

5 APRIL – Deel 2

Ons reeks loop na ‘n einde, maar die pad loop nie dood nie! Elke keer wanneer ons die nagmaal gebruik, herinner die nagmaalsformulier ons: hierdie is ‘n herinneringsmaaltyd; maar dit is ook ‘n toekomsmaaltyd. Kyk terug en onthou wat gebeur het. Maar kyk ook vorentoe met versugtinge, want daar is ‘n belofte wat nog in vervulling moet kom. Dit is die alreeds en die nog-nie fees.

Dit is belangrik om met hierdie twee perspektiewe (die terugkyk en die vorentoekyk) die gebeure van Lydenstyd te vier. Juis daarom kan ons dit ook jaar-na-jaar doen. Elke jaar het die rimpeleffek al verder uitgedy en is ons nader aan ons die realisering van die belofte. Ons geloof is nie ‘n historiese geloof nie; ons geloof is ‘n toekomsgerigte geloof. Waarom soveel klem hierop lê? Omdat ons maklik kan dink dat dit wat Jesus gedoen het afgehandel is. Ja, dit is afgehandel; maar dit is nie klaar nie! Daarom kon Paulus skryf dat ons “in Christus geseën is met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is” (Ef 1:3) en net ‘n paar verse verder kan hy byvoeg, “Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos” (v14).

Jy het alreeds alles ontvang! Maar wat jy ontvang het is maar nog net die begin.

GEBED: Here, dankie dat my terugkyk en onthou my toekomsverwagtinge na U kragtiger maak.

Op Dag 43 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons “In Remembrance of Me” soos uitgevoer deur Robert Kochis. Die woorde verskyn in die video.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhout
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 4 April 2023

VISIO DIVINA #42

4 APRIL – Deel 1

Nadat Maria Jesus se voete gesalf het (#VD41) vind die volgende groot insident in die Johannesevangelie weer rondom ‘n tafel plaas. Aldus Joh 3:4 het Jesus opgestaan en sy bokleed uitgetrek. Presies soos hierdie Russiese ikoon uit die 1500’s illustreer, staan Jesus sonder die gebruiklike hemelblou bokleed met ‘n ryklik-geborduurde handdoek om sy middel gebind. Terwyl Hy Petrus se voete was beduie Petrus ook in die rigting van sy kop – “Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig,” pleit hy (13:9).

Maar iets moet ons nie miskyk nie; reg in die middel van die paneel bo-op ‘n hoë pilaar sit ‘n hoenderhaan. Nie net Petrus en Judas sou Jesus verraai nie; in werklikheid sou die haan vir al 12 dissipels kraai. Almal sou Hom verlaat. Die pad vorentoe verloop vir Jesus alleen.

VISIO DIVINA #42

4 APRIL – Deel 2

Die Donderdagaand voor Jesus se inhegtenisneming gebeur ‘n paar aangrypende dinge, o.a. begin die Messias sy dissipels se voete was. Ook Judas s’n! Op die ikoon sien jy Judas in die boonste ry aan die regterkant by die deuropening sit. Dit is waar hy sal moet uitglip wanneer Jesus later vir hom sou sê, “Wat jy wil doen, moet jy baie gou doen!” (Joh 13:27).

Sodra Judas uit die vertrek is begin Jesus die oorblywende elf weer leer: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” (v34).

Dissipelskap is nie ‘n saak om oor te filosofeer nie; dit is ‘n saak van dienend-doen. Dit is ‘n leefwyse. Dit is nie prestige nie. Dit vra nie geleerdheid nie. Die kenmerk van christene is mense met ‘n handdoek om die middellyf. Dit is mense wat versorg en versoen en vergewe. Dit is die enigste manier hoe ‘n mens van vyande en vreemdelinge vriende kan maak.

Ons hou daarvan om die “goeie voetjie” voor te sit; maar Jesus kyk veel dieper – tot daar waar ons ons geheime wegsteek. Soos ons ons skurwe hakke en ons verknobbelte toonnaels eerder in skoene bedek. Of liefs nie ons sokkies voor mense uittrek nie. Maar selfs ons verleenthede is iets wat Jesus met deernis in sy hande neem en was.

Sou ons ooit Jesus se opdrag kon verstaan as Hy dit nie vir ons sélf geïllustreer het nie?

GEBED: Here, ek sukkel om “soos U” lief te hê. Maar ek wil. Omdat U dit wil.

Op Dag 42 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na ‘n bekende Engelse gesang: “I Give You A New Commandment” deur Bob Hurd.

Die lirieke:

I give unto you
That you love one another
As I have loved you,
That you love one another
As I have loved you.
By this shall all men
Know you are My disciples
If you have love one to another.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Vision Divina” 3 April 2023

VISIO DIVINA #41

3 APRIL – Deel 1

Veral in die Middeleeue was persoonlike gebedeboekies (sg. “Book of Hours”) baie gewild ‘n Voorbeeld is die “Varie Hours” – 11.7 cm x 8 cm groot, 97 blaadjies, almal ryklik geïllustreer. Die boekie dateer uit 1445 en die eienaar was die Fransman, Simon de Varie. Vier verskillende kunstenaars wat in miniatuurkuns spesialiseer het saamgewerk aan die klein illustrasies.

Matteus en Markus se weergawe van die onbekende vrou wat Jesus se voete gesalf het stem bykans woord-vir-woord ooreen (Matt 26:6-13; Mark. 14:3-9). Die Johannesevangelie se weergawe is anders – sy word op haar naam genoem: Maria, die suster van Marta en Lasarus. Dit is juis by Joh 12:1-8 waar hierdie klein illustrasie gevoeg is.

Muurgrootte of miniatuurgrootte, van hierdie vrou word gesê dat sy die eerste volgeling van Jesus was wat Sy boodskap werklik verstáán het.

VISIO DIVINA #41

3 APRIL – Deel 2

Die uitbeelding in Deel 1 is so klein dat ‘n mens beswaarlik kan sien waaroor dit gaan. Daarom plaas ek graag ook ‘n groter foto. Kyk mooi, daar is nie net mans om die tafel nie. Hoe vreemd! Die kunstenaars kombineer duidelik twee bybelverhale in een illustrasie. Ons onthou (#VD14) hoe Marta Jesus versoek om haar suster, Maria, te berispe. Weereens is hier spanning tussen die twee susters. Kyk net hoe beskuldigend wys die ouer suster, Marta, met haar hand na benede. Vergroot die uitbeelding dan sien jy dat daar betekenisvolle oogkontak tussen Marta en Jesus is, so asof sy met haar oë vir Jesus wil dwing om iets te sê! Iets soos, “nou kan U self sien … sy steek werklik lyf weg.”

Maar, Maria steek nie lyf weg nie. Sy is in werklikheid die enigste een wat besig is om Jesus te dien!

VISIO DIVINA #41

3 APRIL – Deel 3

TEKSVERS:Toe het Maria ‘n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie” (Joh 12:3).

Waar Lydenstyd ‘n tydperk van stroping is met die klem op vas en eenvoud en sondebelydenis, is hier ‘n toneel wat presies op die teenoorgestelde dui. Dit is uitspattigheid in oortreffende trap! Dit sluit nie net die onmiddellike vermorsing in nie, maar vir dae lank sal die aroma van die reukolie nog in die huis hang.

Hierdie woorde van Joh 12:3 herinner ons aan ‘n ander deel in die Ou Testament – Psalm 45. Dit is ‘n sg. Messiaanse koningspsalm. Só word van die koning gesê: “Die geur van mirre, aalwyn en kaneel deurtrek al u klere…” (Psalm 45:9).

Maria tree hier op as die profeet. Nie net wys sy Jesus se naderende dood aan. In die Ou Testament het die profeet die koning gesalf; en hier sien ons ‘n vrou wat Jesus as die Messias en Koning salf. G’n wonder dat Jesus sê, “Dit verseker Ek julle: Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot ‘n herinnering aan haar” (Matt 26:13).

GEBED: Here, dankie vir elke profeet wat U boodskap getrou kon verkondig! Ook vir hierdie vrou wat dit met olie en trane gedoen het.

———-

Op Dag 41 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na “The Psalm Project” se verwerking van Psalm 45.

Die “Psalm Project” is ‘n musiekgroep wat al 150 psalms met elke enkele vers per psalm nuut getoonset vir ‘n moderne gehoor.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 2 April 2023

VISIO DIVINA #40

2 APRIL – PALMSONDAG

Iets “gebeur” met my wanneer ek na hierdie kunswerk van Oleksandr Antonyuk kyk. Die Oekraïene kunstenaar vertel dat hy nie die sigbare wêreld wil uitbeeld nie, maar die onsigbare. Hier skilder hy ‘n toneel wat ons goed ken: Jesus se intog in Jerusalem. Hy noem dit die “nederige Messias”.

Die meeste klassieke ikone (sien Deel 2) beeld Jesus uit op ‘n rydier wat eerder na ‘n perd lyk. Hierdie Jesus ry vier en regop. Sommige beeld Hom uit met sy arm omhoog vir ‘n tradisionele seëngroet; of as ‘n gesagsfiguur met ‘n skrifrol onder sy arm. Oral is groot skares wat hom tegemoet kom; sommige ikone verbeeld selfs die nuuskieriges in boomtoppe. Almal het swaaiende palmtakke; hul klere uitgesprei op die grond.

Oleksandr Antonyuk se Jesus lyk anders. Hoe sien jy Jesus hier? Wat beeld Hy vir jou uit? Watter emosies maak Hy in jou wakker?

VISIO DIVINA #40 – Deel 2

In hierdie ikoon sien jy dat die skare die profeet Sagaria se profesie onthou: “Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie…” (Sag 9:9). Jy lees van die opgewonde mense wat Jesus by die poorte van Jerusalem inwag: “Die koning van Israel,” jubel hulle (Joh 12:13). Palmtakke swaaiend in die lug: “Hosanna!” Alles gaan nou kan verander. Maar wat ‘n ontnugtering wag daar nie op hulle nie!

Ek wonder of Oleksandr Antonyuk nie wel vir ons iets van Jesus se “binnegedagtes” kon uitbeeld nie? Hierdie Jesus lyk broos. Bykans geheel geklee in rooi. Peinsend. Vooruitskouend. Met sy hand op sy hart.

Die hele stad (het) in beroering gekom en gevra: “Wie is hierdie man?” (Matt 21:10). Inderdaad. Wie?

VISIO DIVINA #40 – Deel 3

Op Palmsondag was Jesus die mense se held. Tog, ses dae later sou Pontius Pilatus aan hulle ‘n keuse gee, waarop die ganse skare uitroep: “Kruisig Hom!” Waarom? Die Messias wat hulle verwag het, is nie die Messias wat hulle gekry het nie!

Wie is Hy?” wou die mense weet. Deur die eeue “fassineer” Jesus mense steeds. En almal het verskillende antwoorde. Net soos ons ook maar ook. Het ons nie almal prentjies wat ons van Jesus koester nie? Vir sommige is Hy bloot ‘n historiese figuur. Vir ander ‘n wonderwerker. Daar is ‘n “liewe” Jesus en ‘n blondekop-blou-oog Jesus. ‘n Mooi netjies-verpakte Jesus wat ne te veel van jou vra nie. Vir ander is Hy weer ‘n aktivistiese redder met ‘n vuis in die lug. G’n wonder ons wil ook uitroep, “Sal die regte JESUS opstaan asseblief.”*

Wie is hierdie man?” is die Palmsondag-vraag. Dit is nie ‘n vraag wat vermy kan word nie; want ook Jesus wou ‘n antwoord hierop hê. “Wie sê die mense is Ek?” En julle?” vra Hy die dissipels, “wie sê julle is Ek?” (Matt 16:15).

Die gemeente van Korinte wou dit ook weet. Daarom antwoord Paulus hulle: “Christus (is) die krag van God en die wysheid van God” (1 Kor 1:24).

Is dit die antwoord wat jy ook sou gee?

GEBED: Hou aan om die vraag vir my ook te vra, Here, sodat ek U as krag en wysheid van God sal leer ken.

*Titel van Prof Johan Cilliers se boek.

­­­­­­­­­­­­———-

Op Dag 40 van ons Lydenstydreeks, #VisioDivina, kyk ons na ‘n video gerig op Palmsondag. Daar is geen verdere inligting hieroor beskikbaar nie, behalwe dat die kopiereg aan Sharefaith behoort. Die woorde verskyn op die skerm.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydensweek : “Visio Divina” 1 April 2023

VISIO DIVINA #39

1 APRIL – Deel 1

Die laaste “Ek is”-stelling van Jesus in die Johannes-evangelie (“Ek is die wingerdstok”, Joh 15:1) kan ook as ‘n gelykenis (vergelyking) beskou word (alhoewel Johannes dit nooit so noem nie). Sedert die 12de eeu is daar al ikone oor hierdie woorde van Jesus. ‘n Baie meer moderne weergawe (wat op glas geverf word) kom uit Roemenië (in Oos-Europa). Dit word ook die “Mistieke Wynpars” genoem en het spesifiek betrekking op die nagmaal.

Direk uit Jesus se sy groei ‘n wingerdstok – daar waar die soldaat Jesus in sy sy met ‘n spies gesteek het. Die wingerdstok rank oor die kruis en dra reusagtige druiwetrosse. Jesus is besig om een van die druiwetrosse self uit te “pars” in die wynkelk van die nagmaalstafel. Simboliese hoor jy die nagmaalswoorde, “Neem, drink, dit is my bloed wat t.w.v. jou gevloei het…” Inderdaad ‘n lydingstydikoon!

VISIO DIVINA #39

1 APRIL – Deel 2

TEKSVERS: “My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is” (Joh 15:8).

Wanneer Moses wil weet wie die stem vanuit die braambos is, kom die antwoord: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur” (Eks 3:12). Sewe (!) keer in die Johannes-evangelie vra Jesus, “Wil julle weet wie Ek is?” En sewe maal gebruik Jesus (net soos in die gelykenisse) alledaagse metafore: Ek is die brood. Ek is die lig. Ek is die hek. Ek is die herder. Ek is die lewe. Ek is die pad (Joh 6:35; 8:12; 10:7; 10:11; 11:25; 14:6).

Dit is gepas dat ons, op die vooraand van Heilige Week, ons gelykenis-meditasies afsluit met die sewende “Ek is”-stelling: “Ek is die ware wingerdstok en my Vader die boer” (Joh 15:1). Waar Jesaja die volk Israel daarvan beskuldig dat hulle God se wingerd was, en God van hulle “verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly” (Jes 53:1-2), beeld Jesus Homself as die finale wingerdstok uit.

En dan kyk jy weer na die “Mistieke Wynpars” en onthou jy hoe Jesus die aand voor sy kruisiging die kelk gaan oplig en sê, “Drink almal daaruit, want dit is my bloed” (Matt 26:27).

Die antwoord vir elke vraag van ons lewens lê in die “Ek is wat Ek is”! Dit is die Een wat ons (net soos vir Moses) stuur; maar ons dan herinner aan die laaste Ek is-woorde: “sonder My kan julle niks doen nie. Wie in My bly en Ek in hom, hy dra baie vrug” (Joh 15:5).

GEBED: Here, Ware Wingerdstok – laat my in U bly soos U in my bly.

———

Op Dag 39 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na Andrew Marcus, komponis en sanger se “Abide in Me” . Die lirieke verskyn in die video.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 31 Maart 2023

VISIO DIVINA #38

31Maart – Deel 1

Nelly Bube – ‘n kunstenaar van Kazakhstan – beeld met hierdie werk die gelykenis van “Die weduwee en die regter” (Luk 18:1-9) uit. Hier is ‘n vrou op haar knieë voor ‘n toe deur. Pleitend. Of is die deur dalk oop en wys die ryk man (met sy geldsak oor sy skouer en luukse bo-kleed) vir haar – letterlik – die deur? Tyd vir haar om op te staan en uit te gaan? Genoeg is genoeg!

Aan die regterkant is kleiner uitbeeldinge van ‘n man – dit lyk amper soos ‘n godsdienstige man; biddend sit hy voor ‘n boekrol; belese; gesagvol. Aan die linkerkant is hy tuis: kos op die tafel; ‘n bed om in te slaap; ‘n familieman. Vergete is die vrou wat voor hom gepleit het.

Wat “hoor” jy soos jy met jou geestesoog na hierdie skildery kyk?

VISIO DIVINA #38

31 Maart – Deel 2

TEKSVERS: “Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie?” (Luk 18:11).

Iets pas nie in die gelykenis waar Jesus leer “dat ‘n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word” (v1). Wie is die regter “wat geen eerbied vir God of agting vir ‘n mens gehad het nie” (v2)? Gewoonlik interpreteer ons die gelykenis asof dit ons is wat, soos die vrou, moet aanhou pleit by God. “Een of ander tyd” sal God (soos die regter) wel van plan verander? Maar juis gister (VD #36) het ons God dan

“anders” leer ken!

In Hebreeus beteken weduwee letterlik “die een wie se stem stil gemaak is.” Daar is niemand meer oor om namens haar te kan praat nie. Niemand gee ag nie! In die Ou Testament het die profete die onderdrukte ballingvolk, Israel, gereeld met ‘n vrou vergelyk; en haar dan getroos (bv Jes 54:1-8). Steeds is hulle die onderdruktes van Rome! So lê die las van die Fariseërs en die Skrifgeleerdes ook op hulle skouers (Matt 11:28-30). (Nou maak die figure in die regterkant van die skildery sin!) Sekeres in die gemeenskap leef gemaklike lewens (soos dié figure aan die linkerkant).

En steeds pleit die onderdruktes dat die Messias moet kom. Die koninkryk van Rome se regsmag moet gebreek word. Hoe nader Jesus aan Jerusalem kom, hoe meer weet Hy, sy Stem gaan stilgemaak word. Almal gaan uitroep, “Kruisig Hom!”

Dalk is Jesus die laaste pleitende: “Vader, vergeef hulle” bid hy. En blaas sy asem uit. Stil – soos ‘n weduwee.

Maar God hóór! Die Stem is nie stil gemaak nie! Die Woord lewe!

GEBED: Onse Vader, ek wil een van die pleitendes wees wat by U wil intree vir ander, wetend daar word vir my ook by U ingetree.

———

Op Dag 38 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na die pragtige verwerking van “Is He Worthy” soos uitgevoer deur Michael Sanchez, twee kore en orkes. Besonderse musiek!

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 30 Maart 2023

VISIO DIVINA #37

30 Maart – Deel 1

In Istanbul (Turkeye) staan die Kariye Moskee. Sedert die 1500’s word dit as ‘n moskee gebruik, maar die oorspronklike gebou dateer uit die 400 n.C, met die naam “Die Kerkie in die Veld.” (In Engels: “The Chora Church”.) Een van die mosaïek-ikone wat behoue gebly het is die vermeerdering van die 5 broodjies en twee vissies.

Volgens die Johannesevangelie was die paasfees van die Jode naby (Joh 6:8). Twee dissipels word by name genoem: Filippus en Andreas (v7,8). Om hul voete (nie sigbaar in die foto nie) staan die mandjies, tot oorlopens vol van die garsbroodjies wat oorgebly het. Deel Jesus dalk in hierdie uitbeelding nou ook brood aan Filippus en Andreas uit? Hulle was sekerlik ook honger nadat 5000+ mense gevoed is. En Jesus? Het iemand vir hom iets te ete aangebied? Ek wonder sommer.

VISIO DIVINA #37

30 Maart – Deel 2

TEKSVERS: “Is daar ‘n pa onder julle wat as sy seun vir hom ‘n vis vra, vir hom ‘n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy ‘n eier vra, vir hom ‘n skerpioen sal gee?” (Luk 10:11-12).

Dit was die mosaïek-ikoon waar Jesus ook vir Filippus en Andreas brood aangee wat my aan hierdie gelykenis van Jesus (in Luk 10:3-12) laat dink. Die dissipels het vir Jesus gevra om hulle te leer hoe (en wat) om te bid. Nadat Jesus hulle die “Onse Vader” leer, begin hy toe met hierdie woorde: “Sê nou een van julle het ‘n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: ‘Vriend, leen my bietjie drie brode, want ‘n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie” (v5,5).

Dit is seker gepas om van geestelike blindheid (#36) na geestelike honger te gaan. Want, is dit nie mense met ‘n geestelike hongerte wat smag na God nie? Is dit nie geestelike honger mense wat bid vir die versadiging wat net God kan gee nie? Is dit nie die rede waarom ons ook in Lydenstyd behoort te vas nie – sodat dit ons fisieke honger ons kan herinner waarna ons eintlike behoefte is nie?

Eers leer Jesus die dissipels om te bid vir “vandag se brood” – die gewone, alledaagse waarvan ons moet leef. En direk daarna, asof in een asem, gaan Jesus voort en bid dan vir die vergifnis van ons sondes.

Sonder die een gaan jy dood. Sonder die ander een is jy reeds dood. En God is begaan oor beide! God wil die LEWE in sy voluit aan jou skenk.

GEBED: Onse Vader, maak my smagting na U versadiging net meer en meer.

———

Op Dag 37 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na “Hunger” soos uitgevoer deur David & Nicole Binion. Die lirieke verskyn in die video.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhout
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 29 Maart 2023

VISIO DIVINA #36

29 Maart – Deel 1

Sommige van Jesus se gelykenisse is so deel van die volksmond dat daar idiome bestaan wat vele mense dalk nie eers besef hul oorsprong kom direk uit Jesus se mond nie, soos byvoorbeeld, ‘n blinde kan nie ‘n blinde lei nie.

In 1568 het die Nederlandse kunstenaar, Pieter Bruegel, ‘n skildery gemaak, genaamd “Die gelykenis van die blinde.” Dit was ‘n tyd in Europe toe protestantse bloed gevloei het. In die agtergrond staan die kerkgebou met sy hemelwaartse toring hoog; op die voorgrond lei ses gesiggestremdes mekaar, selfs ‘n kruisie om die hals; tog, duidelik, sáám, oppad na ‘n afgrond.

Maak ons regtig erns met mekaar se lewens en hoe ons mekaar – met woorde en met gedrag – begelei?

VISIO DIVINA #36

29 Maart – Deel 2

TEKSVERS: “Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan? Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand,” (Jer 17:9-10).

Jesus se oordeel was baie skerp teenoor die Fariseërs wat ‘n stel reëls vir hulself gehad het, maar nie self daarvolgens geleef het nie. “Witgepleisterde grafte” het Jesus hulle genoem. Geestelike blindes. Buitekant was hulle diep gelowige maar verdor van binne. Hulle kon die regte dinge sê, selfs uit die Wet van Moses aanhaal, maar van die God van Moses het hulle niks verstaan nie.

Geestelike blindheid is ‘n gevaarlike ding. Jy maak jouself wys dat jy reg is en glo dan jou eie leuen. Dit is oral om ons – selfs in die kerk! Dit is so volop rondom ons dat ons nie daaraan dink dat dit op onsself ook van toepassing kan wees nie.

Geestelike blindheid doen skade – nie net aan jouself nie maar aan almal om jou. Is wat ons sien in die wêreld gebeur nie juis die gevolg van geestelike blindheid (en geestelike hoogmoed) nie!

Ons beweeg al nader aan die Heilige Week. Moet ons nie ook eerlik worstel met die bedrieglikheid wat dalk in ons eie hart en gemoedere gekoester word nie?

GEBED: Ek pleit vir ‘n eerlike hart en ‘n eerlike verstand, my Here. Ek pleit dat U my van enige geestelike blindheid sal genees.

———

Op Dag 36 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na ‘n lied, geskryf deur Jesse Manibusan, getiteld, “Open my eyes, Lord.”

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 28 Maart 2023

VISIO DIVINA #35

28 Maart – Deel 1

Teen die muur van ‘n kerk, die St Clement in Tahull, Spanje, is ‘n ikoon uit 1123 nC. Die hand binne ‘n sirkel word die “Dexteria Dei” (Latyn vir die “Regterhand van God”) genoem. Soos Psalm 118:16 sê, “Die regterhand van die HERE is hoog gelig; die regterhand van die HERE doen kragtige dade.”

Dit is nie ‘n vuis nie; nie ‘n afwysende, veroordelende hand nie. Dit is ‘n uitnodigende hand. “Kom na My toe”, nooi die hand. ‘n Eenvoudige ikoon, maar met soveel betekenis! Die hand kom vanuit ‘n “Groot Wit Niks” – ‘n onbekend, misterieuse ruimte. Tog is wit die kleur van reinheid en lig. Om die wit sirkel is ‘n band van koninklike purper; asof dit ons teen die helder lig moet beskerm. Dan volg die blou sirkel – die kleur van die hemel; gevolg deur ‘n sirkel van rooi: die kleur van bloed. Die kleur van liefde.

VISIO DIVINA #35

28 Maart – Deel 2

TEKSVERS: “Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.” (Hand 10:29-30).

Ons Lydensreis raak al hoe korter; tree vir tree kom ons nader aan Palmsondag; die begin van die Heilige Week; die week wat uitloop op die “dag van chaos” en die “dag sonder woorde.”

Deesdae voel dit vir my asof ons in die “Tyd van Chaos” leef. (Was dit al ooit anders?) Terwyl ek hierdie dagstuk skryf, is die nuusblaaie vol van politici se dreigemente om die land tot stilstand te bring. Gaan daar geweld uitbreek, of sal alles vreedsaam verloop? As die chaos nie hierdie keer uitbreek nie; wanneer gaan dit? Is dit nie onvermydelik gegewe die chaos van armoede en magsmisbruik nie? Soos wat die chaos daardie week in Jerusalem ook moes uitbreek nie. Jesus het dit geweet – hy het drie maal sy dood met die dissipels bespreek. Maar sou hulle ooit die impak van die chaos kon begryp?

Waaraan die “Dexteria Dei”-ikoon ons herinner is dat – midde hierdie chaos (wat die wêreld nog nooit ontsien het nie) – word ‘n hand uitgesteek. ‘n Hand wat jou intrek na ‘n plek van rus. ‘n Hand wat jou moeë en (soms) beangsde siel aanraak. ‘n Hand wat troos en versterk. Dit is dieselfde hand tot wie Jesus gesê het, “Vader, in U hande gee ek My gees.” (Luk 23:46). Ons mag dit ook doen.

GEBED: Maak my ‘n getroue medewerker, my Here, tot U koninkryk kom.

———–

Op Dag 35 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na ‘n verwerking van die Britse komponis, John Rutter n.a.v. Numeri 6:22-24. Wat my veral bygeval het, is die kunswerk op die video – so gepas as ‘n hand wat na ons uitgesteek word.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 27 Maart 2023

VISIO DIVINA #34

27 Maart – Deel 1

Hierdie skildery van Jorge Cocco (sien ook #32) en die ikoon van Jesus, die Pantokrator (#31) loop hand-aan-hand. Jesus het herhááldelik sy volgelinge daarop voorberei dat Hy gaan sterf, maar hulle moes nie ontsteld wees nie – vir ‘n kort rukkie sal Hy weggaan, en dan sal Hy weer terugkeer, “sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Joh 14:5). Die Pantokrator kom beslis terug!

Maar wanneer kom U? Die dissipels wou dit weet; óns ook. Elke nou en dan maak iemand ‘n voorspelling, asof hulle “inside info” het. Tog sê Jesus, “(niemand) weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie” (Matt 24:36; 25:13). Dit is waaroor hierdie gelykenis (en die skildery van Jorge Cocco) gaan: Hou julself gereed – want, sowaar, daar gaan ‘n dag kom waar ons uitoep, “Hier kom die bruidegom! Gaan hom tegemoet!” (Matt 25:6).

Is jou lampie vol olie?

VISIO DIVINA #34

27 Maart – Deel 2

TEKSVERS: “Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor … om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe” (2 Pet 3:12-14).

Dit is vanselfsprekend dat iemand wat die vraag hoor (“Is jou lampie vol olie?”) hulself sou afvra, maar hoe weet ek of my lamp vol olie is? Wie sê ek is nie dalk een van die onverstandige meisies oor wie die gelykenis van Jesus vertel nie? Is dit nie ‘n vraag waaroor ons almal wonder nie?

Die wonderlike is dat Jesus direk na die gelykenis van die 10 jong meisies wat wag op die koms van die Bruidegom (Matt 25:1-13); dadelik oorgaan en vertel wat God se verwagtinge is (Matt 25:14-46). Nes die dissipels is ons ook die tussentydse mense, en van súlke mense verwag God net één ding: soos Jesus die gebrokenes om Hom versorg het, wees julle nou, in die tussentyd, die versorgers. Wees met ander woorde wie Jesus was. Soek die plekke op wat Jesus sou opsoek. Doen die dinge wat Jesus sou doen. Of eenvoudig gestel: volg die voorbeeld wat Hy vir julle nagelaat het. Net dit. Niks meer nie. Niks minder nie.

Daarom het Jesus – heel aan die begin van sy prediking –vertel hoe leef mense wat die koninkryk van God dien: die barmhartiges; die vredemakers; die wat opstaan vir reg en regverdigheid; die wat van God afhanklik is (Matt 5:3-12). Dit is die geseëndes. Hulle is gevul met die Heilige Gees. Hulle lampe is altyd vol. Dit is hulle wat bid, “laat U koninkryk kom.”

GEBED: Maak my ‘n getroue medewerker, my Here, tot U koninkryk kom.

———–

Op Dag 34 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons (net soos op Dag 32 met Jorge Cocco se kunswerk) na die Onse Vader. Maar, in plaas van ‘n Afrikaanse weergawe, luister ons na ‘n Russiese “Otche Nash”; uitgevoer deur die kwintet , “Olga Vocal Ensemble”.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 26 Maart 2023

VISIO DIVINA #33

26 Maart – Vyfde Sondag in Lydenstyd

Deel 1

Omdat ek vandag meer as een foto wil plaas, is daar drie stukke wat ek aanstuur:

Dit is juis die spieëlbeeld-skildery van Jorge Cocco (#32) wat my aan hierdie spieëlbeeld-ikoon laat dink. Dit word “Jesus Pantokrator” genoem: Jesus, die Heerser oor alles. Die ikoon hang in ‘n klooster in Sinaï en dateer uit 6.n.C. Danksy ‘n argeologiereis in 1938 het dit bekendheid in die Weste verwerf. Vandag sien ‘n mens in vele katedrale – bo teen die plafon – soortgelyke ikone.

Dit is die verstommendste kunswerk – sou jy die ikoon middeldeur sny is dit twee verskillende gesigte, een van ‘n jonger man, en een van ‘n ouer man. Dit beeld die twee nature van Jesus uit: gelyktydig God en gelyktydig mens.

Voordat jy voortgaan, kyk of jy die verskille kan sien.

26 Maart – Deel 2

Hier kan jy sien, die linkerkantste helfte (met die tipiese seën-teken van die handposisie) is van ‘n jonger man. Sy oë kyk tot diep in jou siel. As jy jou hand so hou dat jy net die oë sien, is dit ‘n deernisvolle, direkte kyk: Jesus sien jou raak. Hierdie kant beeld Jesus, die mens, uit – – gebore as verlosser ook van jóú.

Die regterkantste gesig van ‘n ouer man met ‘n boek in sy hand het opgetrekte wenkbroue Wat sou dit kommunikeer? Selfs die oogposisie kyk wyer. Hierdie kant beeld Jesus uit as die regter wat sal kom om te oordeel. Die Een voor wie almal sal buig.

26 Maart – Deel 3

TEKSVERS: “Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms” (2 Tim 4:8).

Die woord “Pantokrator” word gewoonlik in die Bybel net met God vereenselwig: God, die Almagtige. Tog bring die profeet Jesaja reeds die boodskap: die Seun wat gebore sal word,“…sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. … Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd” (Jes 9:5-6).

Oor Homself het Jesus so getuig: “Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit.  Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei … Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,.. (Matt 25:31-34).

Intussen oefen ons om in die koninkryk van God te leef. Daagliks. Ons oefen deur die geringstes te versorg. Ons oefen om barmhartig en genadig te wees. Ons oefen om lief te hê en ons medemens te dien (Matt 25:35-40).

Vandag kan ons uitroep: Die Pantokrator kom!

GEBED: Almagtige God, Heerser oor die heelal – dankie dat ek U Naam ken; en U my naam ken.

­­­­­­­­­­­­———-

Op Dag 33 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na die “Oorwinningslied” soos opgeneem deur Piet Smit saam met die Drakensbergse Seunskoor.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 25 Maart 2023

VISIO DIVINA #32

25 Maart – Deel 1

Jorge Cocco, die kunstenaar uit Argentinië, het ‘n hele reeks kunswerke oor Jesus se gelykenisse geskilder, o.a. die onbarmhartige skuldeiser. Daar is net drie mense in hierdie kunswerk; die middelste figuur is ‘n duplikaat van mekaar. Eers is hy knielend voor die heerser (in blou); en dan is hy weer die een wat ‘n trappie hoër sit as die een wat voor hom pleit.

Daagliks maak ons ook keuses of ons met genade wil optree, en of ons iemand van genade gaan weerhou. Ons maak almal daagliks die keuse of ons iemand gaan vergewe al dan nie. Soms vra dit dat jy jouself in die spieël van ‘n kunswerk soos hierdie sal raaksien om uit te pluis aan watter kant jy jouself bevind.

VISIO DIVINA #32

25 Maart – Deel 2

TEKSVERS: “Moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie?” (Matt 18:33).

Jesus het al ‘n tweede keer sy dood aangekondig (Matt 17:22-23), maar hoe min het die dissipels regtig verstaan. (Hulle stry dan selfs oor wie die belangrikste in die koninkryk sal wees – 18:1). Hoe min het selfs Petrus verstaan as hy later vir Jesus vra: “Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe” (18:21). Die Wet van Moses het gesê, drie keer. Ek wonder of Petrus gedink het dat Jesus hom sal komplimenteer dat hy self antwoord, “sewe maal?” Is sewe dan nie die volmaakte getal nie; wat meer is nodig?

En dan verduidelik Jesus: Die koninkryk van die hemele kan vergelyk word met ‘n amptenaar wat sy koning miljoene rand skuld, en omdat hy dit nie kan terugbetaal nie, sê die koning die amptenaar en sy ganse gesin moet verkoop word om die skuld te betaal. So hartstogtelik pleit die man dat die koning se hart versag en hy al die skuld afskryf (v23-27). ‘n Mens sou verwag dat die amptenaar dan net so goedhartig teenoor ‘n kollega sou wees wat hom weer (‘n bietjie) geld skuld. Die doel van die gelykenis: Vergewe soos julle vergewe is.

Maar dit is met daardie gebeure die Vrydag by Kopbeenkoppie dat die dissipels eers die werklike betekenis van hierdie gelykenis sou begryp. Daar aan die kruis het Jesus uitgeroep: “Vader, vergeef hulle.” Vergewe hulle hul miljoeneaan skuld. Vergewe hulle álles. Vergewe hulle sewe-en-sewentig maal sewe keer.

Hoe kan ons dan wil boekhou van ander se kwaad?

GEBED: Ons Vader in die hemel, vergeef my, soos ek hulle vergewe wat teen my sondig.

—————–

Op Dag 32 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na die Potchefstroomse Univ. Koor se weergawe van die Onse Vader, o.l.v. Awie van Wyk.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” – 24 Maart 2023

VISIO DIVINA #31

24 Maart – Deel 1

Die Russies-gebore, Alexey Pismenny, het ‘n ikoon in drie panele geskilder van verskillende vyeboom-tonele uit die evangelies. Hierdie paneel is ‘n verwysing na die gelykenis van die onvrugbare vyeboom (Luk 13:6-9). As jy na die ikoon as ‘n geheel kyk, sien jy die gewelddadigheid raak. Behalwe vir die byl wat gereed is in Petrus (langs Jesus) se hande; tuimel die toring van Siloam op mense neer (lees Luk 13:3). Aan die anderkant sit Pilatus op sy troon en kyk toe hoe ‘n laksman gereed staan met ‘n slagtersmes om iemand te onthoof (aldus Luk 13:1).

Duidelik hou die tonele verband met geweld. Maar Jesus hou sy een hand na bo; die simbool van shalom en seën. Sy ander hand wys na die ontkiemende groen blaartjies. Simbole van lewe. Asof Jesus wil sê, gee genade net nog eers ‘n kans.

Moet dit nie dalk ‘n ikoon vir ons tyd genoem word nie?

VISIO DIVINA #31

24 Maart – Deel 1

TEKSVERS: “Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap” (Luk 13:8-9).

Kyk weer lank na die ikoon: moenie die graaf en die waterhouer miskyk nie! Simbole van ‘n tuinier se werk. Jesus vereenselwig hom baie duidelik as die tuinier in die gelykenis. Die een wat vir nog ‘n kans by die boer pleit. Duidelik is Jesus die een wat die “genadejaar” vir die vyeboom bewerk het.

Drie jaar reeds is Jesus met sy preekbediening besig en steeds wil die Jode hom nie as Messias aanvaar nie. (Simbolies: drie jaar lank is daar geen vrug in die vyeboom nie). Nog net een jaar, vra Hy. Wat Hom gegun word – alhoewel dit Hy is wat dan die byl se kap sal moet verduur.

Die sinnetjie, “Meneer, laat hom (die vyeboom) staan” kan vertaal word met, “vergewe hom.” Jesus se kruiswoorde, “Vader, vergewe hulle”, is ‘n pleit: “laat hulle staan … moenie hulle iets aandoen nie.” En dit is presies wat ons bid: Gee ons tog U genadejaar, Heilige God, sodat die Tuinier kan omspit en bemes, sodat ons weer kan vrug dra.

GEBED: Dankie dat die Tuinier ook vir ons by U intree, Ons Vader.

————-

Op Dag 31 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na Emmy Rose wat “Tend” (“Be the gardener of my heart”) sing. Die lirieke verskyn in die video.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” – 23 Maart 2023

VISIO DIVINA #30

23 Maart – Deel 1

Ek moes eers die gedeelte in Lukas 12 gaan lees omdat ek nie dadelik hierdie Grieks-ortodokse ikoon herken het nie. (Daarin is ‘n groot les – ‘n ikoon wil niks anders openbaar as wat die Skrif reeds sê nie, maar hoe kan die Heilige Gees die “oë van jou hart” laat sien, as jou ore nie geluister het nie.)

Hier word die gelykenis uitgebeeld van die ryk man (Lukas noem hom ‘n “ryk dwaas”) met aardse skatte wat nie hul einde ken nie; maar hoe armoedig is jy as jy nie aansit by die rykdom wat by God se tafel gevind word nie. Een oomblik maak jy nog bymekaar, die volgende oomblik besoek die engel van die dood jou.

Is dit nie ‘n ikoon wat ons almal se waarskuwing is nie? Bely jy nie ook soms dat Jesus die “koning” van jou lewe is, terwyl die daaglikse realiteit dalk iets anders demonstreer nie?

VISIO DIVINA #30

23 Maart – Deel 1

TEKSVERS: “Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees nie. … Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee.” (Luk 12:29-31).

Dit bly altyd vir my ‘n vraag: wanneer is genoeg genoeg? Dit hang sekerlik af met wie ek myself vergelyk: wil ek opwaarts die leër uitklim, dan is ek bevrees het ek nog glad nie genoeg nie. As ek afkyk, skaam ek my vir myself; want diep binne weet ek, ek leef nie volgens wat Jesus geleer het nie: “Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle ‘n beurs aan wat nie leeg raak nie, ‘n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie” (v33).

Hoe lyk ‘n “beurs wat nie leeg raak nie”? Dadelik dink ek aan Psalm 42:2-3 waar Dawid pleitend sug: “Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn?” As ek so smagtend leef om vervul te word met die goedheid en kennis van God, dan sal ‘n aardse beurs met note wat kraak nooit my verlange kan stil nie. Een trappie hoër op die leër sal dan sinloos wees.

Hierdie reis is ‘n tyd vir eerlik wees. Ook oor my smagtinge. Dit is ‘n tyd vir belydenis. Ook van my gierigheid. Dit is ‘n tyd van vas en mindermaak. Dit is ‘n tyd van vervuld raak met God se teenwoordigheid.

GEBED: My Here, mag ek aanskuif aan U tafel, as iemand wat U woorde ernstig geneem het.

————

Op Dag 30 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na Retief Burger se weergawe van “Alles vir my. Die lirieke verskyn in die video.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 22 Maart 2023

VISIO DIVINA #29

22 Maart – Deel 1

Uit die 40+ gelykenisse wat Jesus vertel, is bykans vyftien die sg. Koninkryksgelykenisse. Hoe kan ‘n mens ooit die koninkryk van God voorstel as jy dit nie kan sien nie! Daarom gebruik Jesus alledaagse beelde om die ingewikkelde teologiese konsep te verduidelik. Daar is voorbeelde uit boerdery; sommige hou verband met geld, ander met visvang; daar is beelde van ‘n huwelik; selfs een uit ‘n kombuis. So help Jesus sy luisteraars (ons ook) om te sien.

Elke kunswerk vertel ‘n visuele storie. Wat hierdie skildery van Daniel Bonnell so treffend maak is dat ons twee van Jesus se gelykenisse gelyktydig sien. Dink jouself in dat Jesus saam met jou kyk en vir jou sê, “Met die koninkryk van die hemele gaan dit soos met…” Wat sou dit wees?

VISIO DIVINA #29

22 Maart – Deel 1

TEKSVERS: “Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus,ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde.” (Fil 3:7-8).

Jesus vertel drie baie kort gelykenisse in Matteus 13:44-50. Die skildery van Daniel Bonnell, getiteld, “The pearl of great price”, beeld twee daarvan uit. Die dissipels het steeds nie heeltemal verstaan wat Jesus hulle oor die koninkryk van God wou leer nie; toe gebruik Jesus hierdie voorbeelde: dit is soos ‘n waardevolle skat is wat iemand in die grond ontdek. So waardevol is dit vir hom, dat hy alles verkoop wat hy het, net om die grond te gaan koop sodat hy die skat kan kry. Dan kom die tweede voorbeeld, “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. As hy ‘n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel.”

Destyds was pêrels werklik so skaars dat ‘n handelaar alles daarvoor sou opoffer net om die eienaar daarvan te kon word. Maar as jy daardie één gekry het, dan hoef jy nooit weer te soek nie. Jou soekende siel het tot bedaring gekom. Paulus het dit verstaan. Niks ewenaar die vrede wat jy ervaar as die vrede tussen mens en God nie. Soos Paulus ook skryf, dit is vrede wat ‘n mens se verstand te bowe gaan.

Net as jy dit eers self beleef, sal jy weet hoekom dit so kosbaar is!

GEBED: Here, my Here, laat alles wat eens waardevol was, hul betekenis verloor net sodat ek meer van U kan kry.

———

Op Dag 29 van ons Lydenstydreeks #VisioDivina luister ons na ‘n “Laat U Koninkryk hier kom”, soos gesing deur Jannie du Toit, op sy CD: Palet.

Bannier-van-NG-Weltevreden1
Ontwikkel en saamgestel vir die NG Kerk Weltevreden

Kopiereg: Dr. R.M. Bezuidenhoudt
Hierdie reeks ‘Visio Divina‘ word deur Kopiereg beskerm.
Geen gedeelte van hierdie reeks mag gedupliseer of herversprei word sonder die eksplisiete goedkeuring van die outeur: Dr. R M Bezuidenhout nie.

Indien hierdie reeks u geïnspireer het kan u haar bediening finansieel ondersteun deur die volgende skakel te volg:
https://ronellbezuidenhout.co.za/steun

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 21 Maart 2021

Visio Divina 21 Maart

VISIO DIVINA #28

21 Maart – Deel 1

In 1684 is hierdie Arabiese manuskrip in Egipte deur ‘n koptiese monnik geïllustreer, toegebind met ‘n bokvel buiteblad. Die hele bundel (met bykans 50 illustrasies) is uitbeeldinge oor die vier evangelies. Hierdie is die 24ste folio van die bundel, en die gelykenis is getiteld: Die mosterdsaad. ““Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.” (Matt 13:31-32). ‘n Piepklein (2mm) swart mosterdsaadjie met ‘n enkele stam wat uitspruit met takke en tot 3 meter hoog kon groei.

Lees meer “Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 21 Maart 2021″

Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 20 Maart 2023

Visio Divina 20 Maart

VISIO DIVINA #27

20 Maart – Deel 1

Vir ‘n geruime tyd het ons na uitbeeldinge van Jesus se wonderwerke gekyk; hierdie week begin ons met van Jesus se gelykenisse.

In 1888 het Vincent van Gogh “die Saaier teen die sakkende son geskilder.” Van Gogh het die kunstenaar as ‘n saaier beskryf, en die kyker (ons) as die saailand. Maar kyk langer, biddend hierna, dan breek die kunswerk oop voor jou oë. Die sakkende son is meer, dit is ‘n stralekrans (“halo”) om die saaier se kop. Die kleure van die omgewing dui op vrugbare grond. Reg langs die saaier groei ‘n reuse boom aan die oewer van die rivier. Soos Jer 17:7-9 leer, “Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is; so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot.”

Lees meer “Lydenstyd 2023: “Visio Divina” 20 Maart 2023″