Afkondigings 19 – 26 Junie 2022

Vandag – Sondag 19 Junie 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens. 
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Titus 2 verse 7 tot 8.
  Die tema van die prediking is:  INTEGRITEIT.  
 • Spesiale offer vir Instituut vir Blindes.

Dit is ook vandag Nasionale Biddag vir Blindes.

Gelukkige Vadersdag aan al ons Pappas & Oupas

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00. 

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Junie 2022 is beskikbaar in die voorportaal.  

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Ondersteuningsgroep – 23 Junie 2022

Die Ondersteuningsgroep vergader Donderdag 23 Junie om 10h00 in Lokaal 6. Kontakpersoon:  Riana Briers (081 039 8853).

Sondag – 26 Junie 2022

 • Geen Kategese.
 • Prediker:  Dr. Frans Hancke
 • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds.

Getuienisbediening
✓ pot of soup free vector eps, cdr, ai, svg vector illustration graphic art

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die tweede kwartaal se laaste uitreik is 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte en ons voorraad na Woensdag se uitreik is baie laag.   Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Selfone

Baie dankie vir die 2 selfone wat ons ontvang het. Ons het groot waardering daarvoor.  

 • Versoek:  Het iemand dalk ‘n spaar laaier vir ‘n LG selfoon?

Omgeebediening

Groentepakkieprojek:

Baie dankie aan elkeen van die 7 spanne  wat ons hande met hierdie projek 

gevat het sodat dit steeds kan voortgaan tydens die donateur se 6 maande wat hy weg is.

Baie dankie ook aan almal wat ons bediening so getrou ondersteun met nie- bederfbare kruideniersware, klere, beddegoed, gordyne, handdoeke en ook materieel. Ons probeer met die gemeente se hulp help waar daar nood is.

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

FEBA RADIO SE GEBEDSPUNT VIR SONDAG 19 JUNIE

Image result for Gelukkige Vadersdag

 

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.  Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is steeds beskikbaar op YouTube.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  Die skakel na die YouTube dienste is ook op ons gemeente se webwerf beskikbaar.  https://www.nggrootbrak.co.za

Alfreda Stander (Skiba-kassier) is met verlof vanaf 7 tot 21 Junie 2022.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadreshttps://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading