Kerkbode 16 September 2022

Dit was ‘n roerende belewenis om saam met duisende gelowiges van regoor
die wêreld te sing en bid en saam gesprek voer skryf ds Nelis Janse van
Rensburg uit Duitsland.
Hy was deel van die NG Kerk se amptelike afvaardiging wat die agt-jaarlikse
saamtrek van die Wêreldraad van Kerke se Algemene Vergadering
bygewoon het wat vanjaar van einde Augustus tot 8 September gehou is in
die Duitse stad Karlsruhe.


Dat gelowiges uit soveel denominasies dit kon regkry om verby teologiese verskille te kom om na mekaar te luister, het by die voorsitter van die Dagbestuur van die Algemene Sinodale Moderamen die vraag laat opkom of dit dan nie ook so kan wees vir die NG Kerkfamilie hier in Suid-Afrika nie?

Mens kan net hoop dit kan moontlik wees, want in hierdie gebroke wêreld van ons, soos hy opmerk, het ‘die kerk ‘n ‘massiewe rol om te speel’.

Volgende week is die jaarlikse Lentekonferensie weer aan met as tema “Vreugde in oorvloed: Geloof in ‘n tyd van skaarste”. Hou gerus Kerkbode se webblad dop vir beriggewing hieroor.

Hou kerknuus gratis: Geniet jy om Kerkbode te lees? Jy kan ons help om hierdie kerkjoernalistieke diens op volhoubare wyse verniet te hou. Word vandag nog ‘n Vriend van Kerkbode! Dis maklik. Registreer hier.

Lentegroete,

Heléne Meissenheimer, Kerkbode-joernalis namens die redaksie
Nelis: ‘Versoening is ‘n beweging na God en na mekaar’ NGK vind plek terug in wêreldekumene Dr Gustav Claassen is een van 150 komiteelede wat Dinsdag 6 September tot diens op die Sentrale Komitee verkies is tydens die 11de Algemene Vergadering van die WRK. ‘Hoe land die Dagbestuur van die ASM se verklaring by jou?’ ‘n Paar NG predikante deel hul mening Lees ook in hierdie artikel waarom die Algemene Sinodale Moderamen besluit het dat dit nie die opdrag van die Algemene Sinode om ’n formulier te skryf vir die bevestiging van selfdegeslagverhoudings kan uitvoer nie.
Nuwe Dana Snyman-rubriek: Hierdie kerk is vele kerke Eenheidskonferensie: ‘Broers en susters in Christus’
Sowat 45 dominees en ouderlinge van die VGKSA en NG Kerk van Wes-Kaapland het onlangs in Wellington bymekaar gekom om eerlik te praat oor wat hulle en hulle gemeente al beleef het op die pad van nouer samewerking.
Dinkstof: Hoe kwaad is jy en vir wie? “Die mense is kwaad. Taxibestuurders is openbare vyand nommer 1. Dan kom die munisipaliteit oor die slaggate en Eskom oor beurtkrag. Daarna die korruptes. Hier is darem ’n bietjie verligting omdat ons begin sien dat party in die hof verskyn. Verder is mense sommer net kwaad oor alles wat verkeerd is in die land. ’n Mens kan sien hoe hierdie pruttende aggressie op allerhande plekke oorkook,” skryf Dr Lourens Bosman.
Hulpmiddel vir gemeentes: Só werk Amptelike Nuus
Wie is waarheen beroep? Wie tree af? Wie is bevestig en wie skuif nou waarheen? Dit heet Amptelike Nuus – een van die mees gelese besoekpunte op Kerkbode se webblad. Klik hier vir ‘n volledige gids as dit nodig is om die geheue te verfris oor hoe bydraes werk.
Loopbaangeleenthede in die NG Kerk Vind uit watter loopbaangeleenthede beskikbaar is in die NG Kerk asook in kerklike maatskaplike sowel as ander Christelike nieregeringsorganisasies.
Loopbaanskuiwe in September
Afskeid Ds LC (Lourens) Bester (foto) van die NG Gemeente Wellington het ’n beurs gekry om in Nederland verder te studeer. Hy maak op 9 September amptelik klaar by die gemeente. Besoek Amptelik vir meer nuus oor onlangse loopbaanskuiwe.
NUWE BOEK: ‘n Bybelstudiegids buite jou gemaksone
“‘Bybelse antwoorde op uitdagings van ons tyd’ is ’n unieke Bybelstudiegids wat Bybelstudie- en omgeegroepe ’n groter insig gee om moeilike, maar tog relevante temas wat ons daagliks in Suid-Afrika beleef, te bespreek,” skryf Karlie Liebenberg in haar resensie. “Dit sluit onderwerpe in waaroor ons soms huiwerig is om te gesels, maar bied riglyne om die uitdagings van die hede te oorkom.”
Die gids is beskikbaar by media@kaapkerk.co.za vir R20.


Kry die Kerkbode direk op jou slimfoon.

This image has an empty alt attribute; its file name is App_Store_Badge-300x89-1.png
This image has an empty alt attribute; its file name is google-play-badge-300x91-1.png