NUWE ORRELIS

NUWE ORRELIS

Noël-Jean Creille  [Eerw. Prof.]

Mus.Doc.,  L.R.C.O.,  U.L.C.O.,  U.P.L.M.,  A.R.S.C.M. [CHM).,

D.D.,  [Prak. Teol.]   D.LITT. et PHIL.,  D.D.,  [Kerkgeskiedenis]

Noël-Jean studeer aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat in Bloemfontein,

Orrel, Sang, Klavier, Komposisie, Afrikaans, Engels en Latyn, daarvan, vyf as hoofvakke.

Tydens die Somer-en Winter vakansies neem hy meesterklasse by die 

beroemde orrelis, Marié-Claire Alain, aan die Sorbonne in Parys, Frankryk.

Sy doktorale studie en navorsing handel oor die Orrelboukunde van die Oostenryker, Arp Schnitger en sy tydgenote Jacob Hagebeer en Andreas de Mare.

Hy word in 2004 georden en dien aanvanklik in die Anglo Katolieke Kerk, totdat hy in 2015 in die Anglikaanse Kerk geïnkardineer is in die Bisdom van George en bedien die gemeente van St. James the Great, Graaff-Reinet.

Gedurende 2018 was hy werksaam in die Bisdom van Grahamstown en is nou weer terug in die Bisdom van George.

As orrelis te Calitzdorp: 2003 – 2013  en Nuwe Kerk,  Graaff-Reinet:  2013  –  2018,  het hy alom bekendheid verwerf met sy daaglikse orreluitvoerings.

Sy eerste skakeling met Groot Brakrivier gemeente het reeds in September, 2014 begin toe hy genooi is om deel te wees van die Musefees.

Daarna het hy agtereenvolgens die afgelope vyf jaar daar opgetree.

Op 1 Januarie, 2019 het hy as amptelike orrelis van die gemeente diens aanvaar.

MISSIE JAPAN

Liewe medewerkers
29 MAART 2019 – “D-DAY”

Dit is met ‘n blye hart dat ons vandag met jou enkele verwikkelinge rondom Elmar en Nadine se vertrek na Japan wil deel.
In Desember 2018 het die kerk in Japan namens Elmar en Nadine, aansoek gedoen vir hulle verblyfpermit. 

Vroeër hierdie maand is ons in kennis gestel dat hulle vir drie jaar toelating ontvang het, waarna hulle weer vir ‘n verlenging sal kan aansoek doen. 

Hierdie is besonderse goeie nuus vanuit Japan! Nou moet daar nog net aansoek gedoen word vir visums en dan is hulle oppad.
Elmar en Nadine vertrek op 29 Maart 2019 vanaf OR Tambo Internasionale Lughawe na Japan en land op 30 Maart 2019 by die Kansai Internasionale Lughawe in Osaka, Japan. Kort na hulle aankoms begin hulle met taalstudie wat vir ten minste twee jaar sal duur.

Sedert Mei 2018 het Elmar en Nadine verskeie gemeentes, kleingroepe en individue dwarsoor Suid-Afrika besoek. Nuwe verhoudinge is gevorm, 
bestaande verhoudinge is versterk en hulle roeping na Japan is dieper gevestig. Goeie finansiële ondersteuning, sowel as gebedsondersteuning is ook 
oor hierdie tydperk opgebou, waarvoor almal by Missie Japan baie dankbaar is.

Ongelukkig is Japan ‘n baie duur land wat leefkoste, verblyf en studies betref. Om hierdie rede, wil ons graag met ‘n ope hart, die volgende inligting deel:
Die basiese maandelikse kostes (buiten salaris) per persoon is ongeveer ¥126 790 – sien die onderstaande uiteensetting:

Die syfers hierbo is op die huidige wisselkoers bereken. Na aanleiding van die bostaande syfers, kan bereken word dat dit amper R1000.00 duurder kos 
as wat dieselfde kostes verlede jaar Junie was. Die wisselkoers tussen Suid-Afrika en Japan is baie onstabiel, wat oorbetalings baie duur maak. 

Onthou, die totaal vir basiese uitgawes vir beide Elmar en Nadine saam, beloop ongeveer R32 250.00 per maand. Hierby moet ons nog ‘n basiese salaris 
vir elkeen bereken, wat beteken dat ons op ‘n maandelikse oorbetalingsbedrag van ongeveer R50 000.00 in totaal werk.

Vanaf Mei 2018 tot Desember 2018 is daar ongeveer R126 729.00 inbetaal vir Elmar en Nadine se ondersteuning. Hierdie is reeds ‘n wonderlike ondersteuningsbasis 
wat hulle opgebou het, ongelukkig is die ondersteuning nog nie sterk genoeg om hulle maandeliks volkome te ondersteun nie. Vir hierdie rede het Missie Japan besluit om vir die fondse wat kort in te staan. Ongelukkig is dit nie ‘n volhoubare plan nie en benodig Elmar en Nadine nog baie ondersteuning om oor die langtermyn in Japan se sendingveld te werk. Ons wil elke ondersteuner aanmoedig om die nuus van Elmar en Nadine se sendingroeping met soveel mense moontlik te deel en hulle te help om volhoubaar in Japan se sendingveld te gaan werk. 

Elmar en Nadine wil ook graag enkele woorde met elkeen deel: 
Ons vertrou volkome op die Here se getrouheid in ons roeping en besef ons afhanklikheid van Hom. Ons is baie lief vir die Japanese en begeer met ‘n volkome hart dat die Here ons in Japan sal gebruik om dissipels vir Hom te maak. Ons erken dat ons roeping nie ‘n individuele roeping is nie, maar deel vorm van die kerk se roeping om die Groot Opdrag van Jesus te gehoorsaam. Daarom rig ons hierdie versoek aan jou om biddend te oorweeg om betrokke te raak by ons roeping na Japan. 

Missie Japan is dankbaar vir elke gebedsondersteuner, sowel as elke finansiële bydrae wat ontvang word. Hierdie is inderdaad ‘n geloofsending! Bid asseblief saam met ons vir die Here se seën in hierdie onderneming. 

Vriendelike groete, 

Die Missie Japan-span Gideon, Karisma, Elmar & Nadine

PORTUGAL SENDING

Gerrie en Arlene Coetzee

Nuusbrief Januarie 2019

Graag wil ons julle groet met hierdie teksvers in Hebreërs 4:16 “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.” Dit is voorwaar ‘n wonderlike wyse om 2019 in te gaan.  ‘n Wonderlike troos dat ons met vrymoedigheid tot God kan nader en dat ook die wete dat HY op die regte tyd ons sal help.  Onthou God se tyd en nie ons tyd nie!

`n Bietjie slegte nuus van ons kant af: Die Igreja Reformada Evangélica, waarvan ons projek in Forte da Casa deel is, is in Desember meegedeel dat die bankrekeninge van die kerk deur ´n hofbevel gevries is. Die oorsaak daarvan is tot op hede nog nie totaal duidelik nie maar dit spruit uit die verkoop van die kerk se gebou in die stad Porto ´n hele aantal jare gelede met die sluit van die gemeente daar.  Die gevolge daarvan is dat geen rekeninge betaal kan word nie en ons in Forte da Casa kan nie ons maandelikse huur van die gebou betaal nie. (Die moederkerkie besit die gebou waarin hulle is.) Ons moes noodgedwonge die huurkontrak van die kerkgebou in Forte da Casa opsê en sal dit teen die einde van Januarie moet ontruim. ´n Groot deel van ons bediening hier in Forte da Casa is gebaseer op die gebruik van die gebou maar ons sal intussen voortgaan met die hou van Bybelstudies en kerkdienste aan huis en ook met straatevangelisasie en die verspreiding van traktaatjies. Dit is baie hartseer dat so iets ons hier getref het alhoewel ons twee hier in Forte da Casa  absoluut niks met die aanvanklike transaksie of iets dergeliks te doen gehad het nie – ons was toe nog nie eers in Portugal gewees nie!!  

OGebedsversoeke:

  • Bid asb vir ons vir baie duidelike leiding vir die toekoms – met ons bediening hier in Forte da Casa en of  God vir ons dalk in ‘n ander rigting wil stuur.
  • Bid dat ons God se stem duidelik sal hoor en dat ons altyd in Sy wil sal leef.
  • Bid asb vir ons persoonlik en al die uitdagings wat ons huidig beleef.

Baie dankie aan elkeen vir julle getroue gebede en ondersteuning, mag God julle ryklik seën.

Liefdegroete

Gerrie en Arlene

“Niks is vir God onmoontlik nie!” Luk1:37

Whatsapp: +351 910 167 461

GOLFDAG: 16 MAART 2019

Ons nou reeds bekende gholfdag word volgende jaar weer aangebied.  Ons het elkeen van u se hulp nodig en wel op een of meer van die volgende wyses:

  • Kom help ons deur in die komitee te dien.
  • Skryf ‘n 2-bal in en kom speel in die dag.  Dalk familie van buite na ons gemeente nooi.
  • Borg ‘n putjie teen R 1000.00 en bring u reklamemateriaal op die bof aan.
  • Enige kontantskenking sal waardeer word.
  • Skenk vir ons 2 identiese pryse:  Wyn/koopbewyse/fabrieksprodukte/etebewyse ens.
  • Koop ‘n “raffle”-kaartjie of skenk produkte vir die kruiwa, of skenk die kruiwa R500.00!!!

Skakel die kerkkantoor (044 620 2205) en laat ‘n boodskap.  Die bestuur sal u kontak.