DANKFEES : 4 MEI

Baie dankie aan almal wat bygedra en gehelp het om van die dankfees ‘n groot sukses te maak.  die totale opbrengs is R 303 559.