MISSIE JAPAN

Liewe medewerkers
29 MAART 2019 – “D-DAY”

Dit is met ‘n blye hart dat ons vandag met jou enkele verwikkelinge rondom Elmar en Nadine se vertrek na Japan wil deel.
In Desember 2018 het die kerk in Japan namens Elmar en Nadine, aansoek gedoen vir hulle verblyfpermit. 

Vroeër hierdie maand is ons in kennis gestel dat hulle vir drie jaar toelating ontvang het, waarna hulle weer vir ‘n verlenging sal kan aansoek doen. 

Hierdie is besonderse goeie nuus vanuit Japan! Nou moet daar nog net aansoek gedoen word vir visums en dan is hulle oppad.
Elmar en Nadine vertrek op 29 Maart 2019 vanaf OR Tambo Internasionale Lughawe na Japan en land op 30 Maart 2019 by die Kansai Internasionale Lughawe in Osaka, Japan. Kort na hulle aankoms begin hulle met taalstudie wat vir ten minste twee jaar sal duur.

Sedert Mei 2018 het Elmar en Nadine verskeie gemeentes, kleingroepe en individue dwarsoor Suid-Afrika besoek. Nuwe verhoudinge is gevorm, 
bestaande verhoudinge is versterk en hulle roeping na Japan is dieper gevestig. Goeie finansiële ondersteuning, sowel as gebedsondersteuning is ook 
oor hierdie tydperk opgebou, waarvoor almal by Missie Japan baie dankbaar is.

Ongelukkig is Japan ‘n baie duur land wat leefkoste, verblyf en studies betref. Om hierdie rede, wil ons graag met ‘n ope hart, die volgende inligting deel:
Die basiese maandelikse kostes (buiten salaris) per persoon is ongeveer ¥126 790 – sien die onderstaande uiteensetting:

Die syfers hierbo is op die huidige wisselkoers bereken. Na aanleiding van die bostaande syfers, kan bereken word dat dit amper R1000.00 duurder kos 
as wat dieselfde kostes verlede jaar Junie was. Die wisselkoers tussen Suid-Afrika en Japan is baie onstabiel, wat oorbetalings baie duur maak. 

Onthou, die totaal vir basiese uitgawes vir beide Elmar en Nadine saam, beloop ongeveer R32 250.00 per maand. Hierby moet ons nog ‘n basiese salaris 
vir elkeen bereken, wat beteken dat ons op ‘n maandelikse oorbetalingsbedrag van ongeveer R50 000.00 in totaal werk.

Vanaf Mei 2018 tot Desember 2018 is daar ongeveer R126 729.00 inbetaal vir Elmar en Nadine se ondersteuning. Hierdie is reeds ‘n wonderlike ondersteuningsbasis 
wat hulle opgebou het, ongelukkig is die ondersteuning nog nie sterk genoeg om hulle maandeliks volkome te ondersteun nie. Vir hierdie rede het Missie Japan besluit om vir die fondse wat kort in te staan. Ongelukkig is dit nie ‘n volhoubare plan nie en benodig Elmar en Nadine nog baie ondersteuning om oor die langtermyn in Japan se sendingveld te werk. Ons wil elke ondersteuner aanmoedig om die nuus van Elmar en Nadine se sendingroeping met soveel mense moontlik te deel en hulle te help om volhoubaar in Japan se sendingveld te gaan werk. 

Elmar en Nadine wil ook graag enkele woorde met elkeen deel: 
Ons vertrou volkome op die Here se getrouheid in ons roeping en besef ons afhanklikheid van Hom. Ons is baie lief vir die Japanese en begeer met ‘n volkome hart dat die Here ons in Japan sal gebruik om dissipels vir Hom te maak. Ons erken dat ons roeping nie ‘n individuele roeping is nie, maar deel vorm van die kerk se roeping om die Groot Opdrag van Jesus te gehoorsaam. Daarom rig ons hierdie versoek aan jou om biddend te oorweeg om betrokke te raak by ons roeping na Japan. 

Missie Japan is dankbaar vir elke gebedsondersteuner, sowel as elke finansiële bydrae wat ontvang word. Hierdie is inderdaad ‘n geloofsending! Bid asseblief saam met ons vir die Here se seën in hierdie onderneming. 

Vriendelike groete, 

Die Missie Japan-span Gideon, Karisma, Elmar & Nadine