GOLFDAG: 16 MAART 2019

Ons nou reeds bekende gholfdag word volgende jaar weer aangebied.  Ons het elkeen van u se hulp nodig en wel op een of meer van die volgende wyses:

  • Kom help ons deur in die komitee te dien.
  • Skryf ‘n 2-bal in en kom speel in die dag.  Dalk familie van buite na ons gemeente nooi.
  • Borg ‘n putjie teen R 1000.00 en bring u reklamemateriaal op die bof aan.
  • Enige kontantskenking sal waardeer word.
  • Skenk vir ons 2 identiese pryse:  Wyn/koopbewyse/fabrieksprodukte/etebewyse ens.
  • Koop ‘n “raffle”-kaartjie of skenk produkte vir die kruiwa, of skenk die kruiwa R500.00!!!

Skakel die kerkkantoor (044 620 2205) en laat ‘n boodskap.  Die bestuur sal u kontak.