GEMEENTEFEES

Kom kuier lekker saam en bederf uself met 'n heerlike verskeidenheid eetgoed.

GEMEENTEFEES

26 Oktober 2018

17:00

Welkom

Visie – Jesus vir ons, Jesus vir almal.

Bedieninge

Tema van die week

Begrafnis of geboorte?

Matteus 25: 14-30