• Welkom

    Visie - Jesus vir ons, Jesus vir almal.

    Welkom

Bybel aanhaling van die dag

Waarin vind jy jou vreugde?
Fil. 4

Bedieninge

Omgeebediening: Die bediening is verantwoordelik vir barmhartigheidsdiens binne en buite die gemeente soos die behoefte bepaal. Daar is verskillende fokuspunte: ABBAS: Gemeentelede wat eensames en […]

Lees meer

Rentmeesterskapbediening: Die bediening is verantwoordelik vir die oorsig oor die bestuur van die finansies van die gemeente. ‘n Begroting word jaarliks opgestel en deur die […]

Lees meer

Kategese: In ons gemeente is die jeug vir ons kosbaar! Ons is dankbaar vir die omgewing en ruimtes wat die Here gee waarbinne ons jeug […]

Lees meer