28 MAART

Bloedskenk

Vanaf 15:00 tot 19:00

In die kerksaal

24 Maart

Erediens 10:00

Vierde lydensweek

Geen kategese 

 

 

 

Welkom

Visie – Jesus vir ons, Jesus vir almal.

Bedieninge

Tema van die week:

Wat wil jy sien?

Markus 10 : 46 – 52